TID

Ansvarig lärare: Ayla Lannestedt

När: v.36-v.39

Vad?

Hur fungerar digital tid?

Vilka olika sätt använder vi för att mäta och beräkna tid?

Vad är en timme? vad är en minut?

Hur?

Med grund i Singapore Math startar lektionerna med att vi utforskar tid, urtavlor och klockor på olika sätt gemensam i helgrupp. Vi ställer frågor och undersöker hur vi kommer fram till olika svar, inte vad det rätta svaret är. Vi utmanar oss själva i att tänka på olika sätt och förstå hur andra tänker.

Efter en gemensam start går eleverna till borden där de i mindre grupper hjälper varandra att hitta olika lösningar på problem som tex. klockan är halv fyra, hur står visarna på urtavlan då? hur kan vi skriva det med digital tid om det är på efetrmiddagen.

Eleverna använder urtavlor i papper som de gjort själva i uppstarten av temat som ett diskussionsunderlag vid bordet. De kan visa och jämföra med varandra.

Den sista stunden på lektionen är eget arbete för att befästa det vi har utforskat och hjälps åt att lära oss. Eleverna arbetar enskilt i matematikboken alfa med kapitlet Tid, start s.103.

 

Under temat kommer vi även att väva in träning i nomp.se via elevernas iPads.

Varför?

Att kunna läsa av tid från olika klockor och att planera sin tid under skoldagen blir allt viktigare för eleverna i åk4 som successivt tränas i att ta mer ansvar för att komma i tid och vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Att starta terminen med nya scheman och tider att passa är svårt för många. Genom att arbeta med tid på matematiken samtidigt ger eleverna bättre förutsättningar att träna och senare lyckas läsa av sitt schema och klockor för att passa tider och planera sina dagar både i stort och smått.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Övergripande mål från LGR11 2.2

Centralt innehåll från kursplanen

Förankring i kursplanens syfte

 

Utvärdering och dokumentation