Tidning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Marie AS

När, under vilka veckor? 4- 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är en dagstidning?
 • Vad är en kvällstidning?
 • Vad är skillnaden och likheterna mellan dagstidningar och kvällstidningar?
 • Vilka olika delar finns det i en artikel?
 • Vilka olika delar kan det finns i en tidning?
Övergripande mål från LGR11 2.2
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Förankring i kursplanens syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll från kursplanen
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälpav digitala verktyg.
 • Språketsstrukturmedmeningsbyggnad,huvudsatser,bisatser,stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form.
 • Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha en introduktion kring hur en tidning är uppbygd. Sedan kommer vi att gå vidare med att skriva och driva vår egen tidning.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetet med tidningen och genom den slutgiltiga tidningen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V 4- Introduktion+ val av vad man ska skriva om+ eget skrivande
V 5- Eget skrivande
V 6-

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.