Uranus v.2

Hej Uranusfamiljer!

 

Varmt välkomna tillbaka till en ny termin. Som ni tidigare under veckan har fått veta har vi i vårt fortsatta arbete med klassen skapat en ny gruppindelning för röd och grön grupp. Under de dagar vi nu har arbetat i dessa grupper kan vi se att majoriteten av eleverna är positiva till bytet.  Som vi berättade kommer vi att utvärdera denna indelning inför sportlovet. Vi hoppas och tror att denna indelning kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för elevernas lärande och studiero.

 

Under denna vecka har eleverna arbetat med att förbereda sig inför sitt utvecklingssamtal som kommer att vara den 25/1 alt. 30/1. Denna termin kommer eleverna att få större ansvar och leda sitt egna samtal.

 

Under veckans matematiklektioner har vi fokuserat på klassiska algoritmer, uppställning. Vi har arbetat både med addition och subtraktion samt arbetat med och utan växlingar. Eleverna har fått sitta med alla talsorterna (hundratal, tiotal, ental) och lagt till och dragit ifrån talen. Genom att använda de olika talsorterna tydliggörs förståelsen för ordet  “att växla” till tiotal från ental.

 

Under veckans so-lektioner har vi fått chans att bekanta oss ännu mer av veckans elever, Ella.B och Oliver. Vi har fått veta att Oliver ägnar mycket av sin tid på fotboll och Ellas favorithjälte är Captain America. Ella hade även med sig en hemlig gäst. Tack för fantastiska presentationer! Vi har under veckan även fortsatt vårt arbete med nordisk folktro. Denna vecka fick vi lära oss mer om “Jätten”.  Ordet jätte sägs vara besläktad med ordet äta och betydelsen “storätare”.

 

På  no-lektionerna i veckan har vi börjat titta på temperatur. Vem var Anders Celsius och varför behöver man kunna mäta temperatur är några av frågorna vi arbetat med. Vi kommer även nästa vecka fortsätta med temperatur och lära oss att läsa av olika termometrar. Temperatur kommer även tas upp i matteboken under nästa vecka.

 

Idag fredag passade vi på att åka till biblioteket för att låna nya bänkböcker. Under friluftslivslektionen gick vi en tipspromenad som handlade om vintern samt passade vi på att leka olika lekar. 

 

Läxa:

  • Diamantjakten läsläxa – kapitel 16 “Allt försvinner”. Läs gärna kapitlet mer än en gång!
  • Diamantjakten läxbok – s.18.
  • Veckans elev – Gustav och Hope har i uppgift att hålla en presentation om sig, sin familj, intressen m.m. En skriftlig presentation ska lämnas in på måndagen och den muntliga presentationen hålls på torsdagen. Tänk på att förbereda er ordentligt inför er presentation!

 

Nästa vecka:

  • Onsdag idrott – Glöm inte att ta med ombyte och handduk.
  • Fredag friluftsliv – vi är alltid utomhus så tänk på att era barn har kläder efter väder.

 

Kommande händelser:

  • 25/1 Utvecklingssamtalsdag – Välkomna till terminens utvecklingssamtal. Tiderna är nu upplagda på Schoolsoft. Inför utvecklingssamtalet vill vi att ni och ert barn fyller i “inför utvecklingssamtal” som ligger på schoolsoft. Denna dag kommer skolan att vara stängd men för de som är i behov barnomsorg kommer fritids att vara öppet.  Klicka på länken för att meddela ditt behov av fritids denna dag. https://goo.gl/forms/2Qz2dcJbNrWSJE552

 

 

 

Vi önskar er alla en trevlig helg!

 

Ingela, Peter, Mats & Linus

Klasstelefon: 08-586 313 02

ingela.eriksson@lemshaga.se

peter.crichlow@lemshaga.se

mats.sterneby@lemshaga.se

linus.akerblom@lemshaga.se

 

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']