Uranus veckobrev v.2

Hej alla i Uranus!

 

Det var härligt att ses igen efter lovet och starta upp vårterminen tillsammans!

Vi började i klassrummen med att rensa det sista ur lådorna och passa på att småprata med varandra. Det märktes att eleverna saknat sina klasskompisar. Efter det fick alla skriva två sanningar och en lögn om lovet. När vi samlades på mattan skulle kompisarna gissa vilken som var lögnen. Det var riktigt klurigt och roligt. 

SO

Under veckan startade vi upp ett arbete kring källkritik. Vi pratade om vad en källa är och hur kan man veta att källan är pålitlig? Vi fick lära oss om de fem superfrågorna: Hur gick det till? När kom nyheten? Vem berättade det för dig? Vad hände egentligen? Varför berättade någon det för dig? 

SVENSKA

Kapitlet i läsresan som vi arbetar med denna vecka och nästa utgår ifrån dikter. Vi har läst och lyssnat på fem olika dikter, både med och utan rim. En dikt är ofta en ganska kort text med korta rader. Den ska ha bra rytm och flyt. Många dikter beskriver känslor.

I arbetsboken har eleverna arbetat med ordförståelse, läsförståelse och stavning av j-ljud som stavas med g. Regel: j­ljudet stavas med g framför mjuk vokal. 

MATEMATIK

Nu har barnen fått Singma 2b som är arbetsboken som de kommer arbeta i fram till sommaren. I det första kapitlet som vi påbörjade under veckan har vi arbetat med talområdet 0-1000. Vi har med hjälp av konkret material övat på positionssystemet för att räkna och dela upp tresiffriga tal i hundratal, tiotal och ental, samt visa uppdelningen med hjälp av talcirklar. Tillsammans har vi utforskat hur siffrornas värde förändras beroende på deras position.

NO

Vi har påbörjat ett projekt om vatten och har under veckan fått lära oss om vattnets kretslopp genom att se på ett program från ur, ritat och skrivit i våra NO-böcker samt sjungit låten “vattenmoln”. Vidare har vi pratat om vattnets olika former, fast, flytande och gas samt hur vattenmolekylen ser ut och rör sig i de olika formerna. Nedan ser ni bilder när vi lekte att vi var vattenmolekyler och föreställde hur de rörde sig i de olika formerna.

Vatten i flytande form.
Vatten i fast form.
Vatten i gasform.

Hem och skola

Som smittläget ser ut nu så önskar vi inga vårdnadshavare in i våra lokaler. Behöver ni hämta kläder eller annat får ni be era barn eller personal på skolan om hjälp.

 

Nästa vecka

Måndag- Dans (röda gruppen).

Tisdag- Friluftsliv. Packa gärna med något varmt att dricka sittunderlag och en frukt. 

Onsdag– Idrott

Torsdag – läsläxan lämnas in

Fredag-  Ny läsläxa, veckans elev

 

Vi önskar er en trevlig helg!

 

/ Sara, Hanna och Mattias

Sara Sandström, sara.sandstrom@lemshaga.se

Hanna Svedlund, hanna.svedlund@lemshaga.se

Mattias Olsson, mattias.olsson@lemshaga.se

Fritids MG: 08-586 313 27

 

2 kommentarer

Kommenteringen är stängd.