Uranus veckobrev v.3

Hej alla fantastiska Uranusar!

Ännu en vecka är är till ända och det är dags för helg. Även om regnet är här så har vi haft några vintriga dagar där eleverna har kunnat använda snön för lek. Vi ser att fler skulle behöva extrakläder på sina hyllor samt regnkläder och stövlar då snön nu har övergått till vattenpölar. Ett tips är att komma ihåg att skriva ert barns namn i kläderna. det underlättar för oss pedagoger att hitta rätt ägare. 

Denna vecka har vi fortsatt med bedömningsstöd, läsa. Vi har även gjort klart våra affischer om våra planeter. Nästa vecka kommer vi genomföra presentationer. Utöver det har vi arbetat med begreppen perspektiv, hundratal, tiotal, ental, större än, mindre än, jämföra och storleksordna

 

Kunskaper

Diamantjakten

Under veckans arbete med Diamantjakten arbetade vi med begreppet perspektiv. Vi diskuterade om vad begreppet betydde och vi kunde koppla begreppet till många olika situationer, t ex vid konflikter. När en konflikt uppstår är det ofta parterna ser situationen på olika sätt.  

Vi arbetade även med om det ska användas en eller två konsonanter. Vi började med att repetera vokalerna. Vi påminde oss om att alla vokaler har minst två vokalljud. Sedan fick eleverna placera in ord exempelvis: håller, ensam, ägare i vokalhuset beroende på om vokalen lät som i alfabetet eller inte.

 

Jakten på Jack – Vålnader på Vasaskeppet

Vi har nu fortsatt att läsa bok två om Jakten på Jack. Vi läser eller lyssnar på kapitlet. Vi tar upp svåra ord och begrepp och eleverna får därefter i par eller mindre grupper läsa tillsammans samt svara på frågor kopplade till kapitlet. I denna övning övar eleverna på lässtrategierna genom att återberätta, dra slutsatser samt göra förutsägelser. 

 

   

 

Singma – Räkna till 1000

Nu har vi äntligen börjat arbeta med vår nya bok. Första kapitlet heter Räkna till 1000. Kapitlet inleds med att eleverna utforskar, läser och skriver för att lära sig och känna igen talen upp till 1000. Eleverna kommer vidga sina kunskaper om positionssystemet och får använda konkret material för att räkna och dela upp tresiffriga tal i hundratal, tiotal och ental, samt visar uppdelning med hjälp av talcirklar och positionstabell. 

 

  

 

 

SO – Gnissel i klassen

Under veckan har vi arbetat med boken Gnissel i klassen. Boken tar upp situationer  som kan uppstå i skolan. Vi läser situationen och därefter har eleverna fått arbeta i små grupper. De har då fått små lappar med diskussionsfrågor som de har fått diskuterat. Det har varit riktigt bra diskussioner och eleverna har kommit med flera bra förslag på hur man kunnat lösa situationen på ett annorlunda sätt.  

 

   

   

 

Hem och skola

Läxa:

 • Diamantjakten – läsebok kap. 16  “Allt försvinner” s.91-95 samt läxboken s.18. Läsläxan ska tillbaka på torsdag. Lycka till!

 

Skolådor

Vi söker fortfarande skolådor. Då vi hade svårt att samla ihop skolådor skjuter vi fram skapandet till nästa vecka. Till på torsdag hoppas vi att fler har med sig en skolåda. Vi vet att man inte ska springa runt i affärer i dessa tider men ett förslag är att kolla med en sko- eller idrottsaffär ifall de har någon tom skolåda. 

 

Information inför vecka 4:

Måndag: 

 •  

Tisdag: 

 • Skolan börjar kl.9.40. Ta med idrottskläder och handduk. Inga inneskor behövs. 

Onsdag:

 •  

Torsdag: 

 • Ta med en skolåda till denna dag. 
 • Läsläxan lämnas in. 
 • Friluftsliv – kläder efter väder! Ta gärna med en frukt och sittunderlag

Fredag: 

 • Läsläxan delas ut. 

 

Kommande händelser:

 • v.5 – 3/2 Skola, fritids och klubben stänger kl 13.00 pga. planeringseftermiddag.
 • v.6 – föräldramöte 10/2 kl.17.30. Mötet kommer att ske digitalt. Länk till mötet kommer. 
 • v.7 – Utvecklingssamtal. Tider för utvecklingssamtalet kommer att läggas upp måndag den 1/2. Vi kommer att genomföra samtalen digitalt. Onsdag 17/2 kommer  fritids att vara öppet för de elever som är i behov av omsorg. Är eleven i skolan denna dag sitter eleven med oss mentorer. Annars sitter den tillsammans med er föräldrar. 
 • v.9 – Sportlov

 

Vi önskar er alla en trevlig!

 

Ingela, Daniel, Christina och Vincent

 

ingela.eriksson@lemshaga.se

daniel.ekmark@lemshaga.se

christina.langstedt@lemshaga.se

vincent.karlsson@lemshaga.se

Mellangården: 08-586 313 12

Fritids: 08-586 313 27

 

8 kommentarer

Kommenteringen är stängd.