Uranus veckobrev v.33

Hej alla fina Uranusar!

Vad härligt det var att få träffas igen! Under våra tre dagar har vi fokuserat på att komma in i rutinerna igen, stärka gruppen och ha roligt tillsammans.

Tillsammans har vi bland annat gjort nya skyltar till lådorna, firat de som fyllt år under sommaren, lekt lekar, varit vid ”raketen”, jobbat med kroppen i idrottshallen, läst böcker, spelat bingo, skapat spel m.m.

Vi har även börjat redovisa barnens sommarläxa ”vänskap och relationer i naturen”. Barnen har tagit med sig/mailat så fina bilder och filmer som inspirerat. De sitter på så mycket kunskap! Börjar någon berätta om pollinering så fyller flera andra på med massor med erfarenheter och kunskaper som vi andra får ta del av.

Syftet med läxan var att öka medvetenhet kring samspelen i naturen men också hur viktig och olika vänskapsrelationer kan vara.

Vi har därför även börjat se på en serie som heter ”Djurvärldens bästa kompisar”. Den visar på att vänner kan finnas överallt – även i naturen. Även om djur naturligt håller sig till sina arter kan oväntade vänskaper göra rovdjur till beskyddare och bytesdjur till bästisar. Från elefanten som blivit ledare för en buffelhjord, ankan som följer efter sin kompis labradoren vart han än går och en oväntad vänskap mellan ett lamm och en noshörning.

Svenska

Nästa vecka kommer vi att dra igång med ett nytt material i svenska. Materialet heter ”Läsresan”. I läseboken är den gemensamma läsningen det centrala och vi kommer därför läsa och lyssna på samma text gemensamt flera gånger på olika sätt här på skolan. Lästräningen kommer ske både enskilt, i par eller i grupper. Läsresan innehåller massor av olika sorters texter. Det är berättelser, faktatexter, instruktioner, poesi och argumenterande texter som innehåller illustrationer och/ eller foton som blir ett tydligt bildstöd för läsningen.
Tillhörande finns även en arbetsbok som övar bland annat ordkunskap, läsförståelse, stavning, grammatik och att skriva egna texter med hjälp av modelltexter. Läsresan har även en elevwebb där de får ta del av många bra övningar och uppgifter.

Därför kommer inte boken med texten skickas hem varje vecka som tidigare. Mer exakt hur läsläxan kommer se ut återkommer vi med i nästa veckobrev!

Skola och hem

Samtycke kring namn- och fotopublicering
Alla vårdnadshavare har i Schoolsoft en nyhet angående namn- och fotopublicering av elever i våra veckobrev. Vi ber er ta del av informationen och inkomma med svar via Schoolsoft-nyheten så snart ni har möjlighet.

Köket behöver uppdaterade specialkost blanketter för samtliga elever med spec. kost förutom reda anmäld ’Gluten Intolerans’ (som är livslång) för skolåret 2021-2022.
Det gäller även önskan om vegetarisk kost för utflykts planeringen mm.

Länk till blankett

https://lemshaga.se/wp-content/uploads/2016/02/Specialkost-blankett.pdf

26/8-27/8 – Lägerskoledagar
Nästa vecka under torsdagen och fredagen är det så kallade ”lägerskoledagar”. Under torsdagen kommer vi att vara på utflykt till scoutstugan. Vi ber er därför att ha med er bra kläder, för vi ska vara ute hela dagen. Barnen ska även ha med sig vattenflaska och lunchmatsäck. Vi kommer bjuda på grillade äppelskivor med kanel och socker. Vi är tillbaka till mellis.

Veckans elev

Nästa vecka kommer vi presentera ”veckans elev” genom att vi pedagoger (Sara och Hanna) visar eleverna hur det går till.

 • Tillsammans med eleverna samtalar vi om hur presentationen ska se ut och i vilken ordning redovisningarna sker. 
 • Varje fredag håller en elev en samling/presentation om sig själv, sin familj, intressen osv. 
 • Eleven ska förbereda sig hemma, skriver ner en text som sedan används som underlag. Eleven får gärna ta med sig material att använda, såsom bilder, musik, hemlig gäst mm (dock digitalt!). 
 • Efter presentationen får övriga elever ställa frågor. Samlingen avslutas med att vi tillsamman gör en sammanfattning av vad eleven har berättat i en tankekarta. Här skriver vi också ”uppåtpuffar” till eleven.

Att kunna prata inför en grupp är en styrka och vi vill att eleven så tidigt som möjligt ges chans att öva på detta. Att respektera, visa hänsyn och vänta på sin tur är också några viktiga förmågor som eleven behöver i sitt liv.  Vi vill även lyfta fram var och en i gruppen för att stärka dem och samtidigt visa på en stark grupptillhörighet.
Den elev som ska blir veckans elev får med sig instruktioner inför veckan på fredagen veckan innan.

Kören

Från och med nästa vecka kommer kören att starta. Vi kommer blanda våra två grupper i två nya. Denna termin kommer grupp 1 att starta ha kören, nästa termin är det dags för grupp 2. Barnen får veta nästa vecka vilken grupp de är med i.

Kulturskolan

v.35 kommer kulturskolan att börja sin verksamhet här på skolan med danslärare Kristel. Den gröna gruppen kommer att gå mellan v.35-43, och den röda gruppen v.45-03.

Kommande händelser:

 • Inbjudan till föräldramöte kommer under September. Det kommer att ske digitalt.
 • 26/8-27/8 – Lägerskoledagar, mer information kommer i nästa veckobrev.
 • 16-17/9 – Skolfotografering

 • v.39 – Utvecklingssamtal– Vi kommer att erbjuda samtal digitalt, framförallt på onsdagen den 29/9 då hela dagen är vigd till detta. Tider kommer att läggas upp på Schoolsoft. Vi meddelar i ett veckobrev när detta sker och det är först till kvarn som kommer att gälla.
 • v.44 – Höstlov
  1-2/10 – Fritids och skola stängt

Nästa vecka

Måndag- Morgonfritids
Tisdag- Bild, musik, kör för grupp 1
Onsdag- Idrott, Eng
Torsdag- Lägerskoledagar- Utflykt till scoutstugan, ta med vattenflaska och lunchmatsäck!
Fredag- Lägerskoledagar, men vi stannar på skolan.

Vi önskar er en trevlig Helg!
/ Sara, Hanna och Mattias

Sara Sandström, sara.sandstrom@lemshaga.se
Hanna Svedlund, hanna.svedlund@lemshaga.se
Mattias Olsson, mattias.olsson@lemshaga.se
Fritids MG: 08-586 313 27

2 kommentarer

Kommenteringen är stängd.