Uranus veckobrev v.37

Hej alla barn och föräldrar i Uranus!

Tack för ett trevligt föräldramöte! Minnesanteckningarna finns utlagd på schoolsoft.

Svenska

Denna vecka har barnen övat på att skriva en miljöbeskrivning utifrån sinnena synen, lukten och hörseln. Texten skulle heta ”På restaurangen”. Vi samlade ord som fungerade som en stöd för att sen skriva egna meningar.

Trygghetsgruppen

Under fredagen var Daniel från trygghetsgruppen hos oss och informerade kring hur de arbetar. Under nästa vecka kommer två barn från varje grupp att bli ”kamratstödjare” som innebär att man har ett extra öga för om någon ser ensam ut och bjuda in till lek. Dessa träffas några gånger där de diskuterar tryggheten på skolan och lyfter trygga/otrygga platser på vår skola. De planerar även olika aktiviteter för barnen på mellangården. Det kan vara en gemensam lek, pyssel eller liknande.

Matematik

Vi har nu börjat med ett nytt kapitel inom matten som heter ”Blockmodellen”. Det är ett visuellt verktyg vid problemlösning. Modellen gör det lättare för eleverna att se vad uppgiften handlar om och vad det är de behöver ta reda på. Det hjälper dem på så sätt att förstå hur problemet ska lösas. Vi kommer att öva på att använda modellen i vardagsnära problemuppgifter med addition och subtraktion.

Kören

Nu har den första gruppen börjat med kören tillsammans med årskurs 3 och det var väldigt uppskattat! Nästa grupp kommer att få gå under vårterminen.

Fotografering

Fotograferingen under fredagen gick bra! Alla barn har fått med sig ett litet visitkort där det finns uppgifter om hur ni beställer era bilder.

Skola och hem

Hälsobesök år 2 Uranus

Alla elever i årskurs 2 erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan.
Information har lagts upp på schoolsoft.

Kommande händelser:

  • v.39Utvecklingssamtal– Vi kommer att erbjuda samtal digitalt, framförallt på onsdagen den 29/9 då hela dagen är vigd till detta. Tider ligger uppe på Schoolsoft. Glöm inte att boka och fylla i ”inför utvecklingssamtal”.
  • v.44 – Höstlov
    1-2/10 – Fritids och skola stängt

 

Nästa vecka

Måndag- Morgonfritids/sovmorgon

Tisdag- Bild, musik

Onsdag- Idrott utomhus

Torsdag – Läxan tillbaka

Fredag- Ny läxa delas ut, veckans elev (Adrian och Malva)

 

Trevlig Helg!

/ Sara, Hanna och Mattias

Sara Sandström, sara.sandstrom@lemshaga.se

Hanna Svedlund, hanna.svedlund@lemshaga.se

Mattias Olsson, mattias.olsson@lemshaga.se

Fritids MG: 08-586 313 27

2 kommentarer

Kommenteringen är stängd.