Uranus Veckobrev V.41

Hej alla Uranusfamiljer!

Hösten har verkligen kommit med regn och rusk den sista veckan. Det är tur att det finns så bra regnkläder för våra elever leker ute med stor glädje. Det är mycket jaga- lekar som många deltar i. Det är härligt att se när de skrattar högt och springer med full fart. Vi ser även att våra elever får träna sig i att lösa konflikter med varandra vilket gör att de får strategier för att ta nya vägar vid ett annat tillfälle.

Kunskaper

Matematik

Äntligen lite multiplikation igen tycker många av våra elever. Vi har nu koll på att multiplikation är upprepad addition. Vi tränar oss i att skriva likheter med multiplikation. Genom att testa med konkret material ser vi mönster i olika multiplikationstabeller. Om eleverna förstår innebörden i multiplikation så är det sedan lättare att automatisera tabellerna.

No

Nu har vi gått vidare i vårt arbete med kroppen. Denna vecka har vi fokuserat på skelettet. Vi började med att eleverna fick skriva ner frågor om vad de vill ta reda på om kroppen. Det passade bra eftersom vi har tänkt kring frågor i svenskan.

Vi har tittat på ett Ur-program där en “gosedjurgiraff” ramlat ner ur ett träd och gjort illa benet. Det var inte brutet bara stukat. Det handlade alltså om skelettet. Därefter har vi läst faktatexter om skelettet och skapat en gemensam tankekarta om den fakta vi tyckte var intressant. Därefter valde eleverna den fakta de ville använda och skapade en egen faktatext i sin No-bok. De ritade en bild som passade till texten.

Vi har tittat på bilder av skelett för att se hur delarna ser ut, vilken del är störst, vilken är minst, vad skyddar våra inre organ etc? Med bomullspinnar och kludd har eleverna fått konstruera egna skelett. Vilka fantastiska skelett det blev! Ingen var den andra lik, precis som i det verkliga livet.

Vi avslutade veckan med några undersökningar. Vi testade att använda endast tumleden för att plocka upp en penna, vi provade att röra endast en del i taget som vår kompis bestämde, vi sökte var våra gångjärn sitter. Ja, många undersökningar blev det och kul var det!

Känslor/Normer och värden

Varje morgon placerar vi ett känslokort i vår känslotavla. Vi ser om det är någon som är ledsen eller arg över något. Vi andra har då möjlighet att göra det där lilla extra för den som behöver. Alla får möjlighet att om de vill berätta vad det är som gjort dig ledsen eller arg. Vi får då samtal om hur jag själv kan göra för att få känslan att förändras. Det är viktigt att kunna sätta sig in i någon annans perspektiv.

Som avslutning av känsloprojektet fick eleverna se en del av filmen “Insidan ut”. De fick sedan i par reflektera över vad filmens karaktärer är för känslor. De fick fundera över hur de olika känslorna uttrycker sig? Hur de påverkar Jenny i filmen och behöver vi alla känslor? De använde sig av tankekartor för att samtala med varandra.

Kunskaper / bedömning

Vi lyfte en del tankar om kamratrespons på föräldramötet. Vi kände att vi inte riktigt fick fram vad vi menar med vårt sätt att använda oss av “två stjärnor och en önskan” när det gäller kamratrespons.

Det är ett sätt vi använder som formativ bedömning. Ordet bedömning har ibland en negativ klang och vi tänkte vi ska förklara den närmare.

Formativ bedömning handlar om att få syn på sitt eget lärande och att veta hur jag går vidare i min lärprocess. Jag ska vara involverad i mitt lärande och det är jag som är aktören med stöd av andra som min lärare, min familj, mina kamrater etc.

Den formativa bedömningen är viktigt för att våra elever ska lära sig hur de lär. Vår strävan är att de ska får syn på sitt eget lärande, hur de bäst lär sig.

  • Eleven ska veta vilka krav och förväntningar som finns på dem. De ska förstå dem.
  • Eleven ska se skillnaden mellan sin egen prestation och den önskvärda. De ska förstå hur de kan ta sig dit.
  • Eleven ska ha många strategier som de kan använda för att ta sig dit de vill, från var de befinner sig och till det önskvärda.

När eleven kan börja använda sig av den kunskapen har eleven kommit långt i sitt eget lärande. Formativ bedömning har stor effekt på elevresultat.

Hur kan då bedömning se ut:

Vi pedagoger ger muntlig bekräftelse eller skriftlig bekräftelse på hur det går. Vi samtalar om hur de kan gå vidare. Det är viktigt att det är en dialog och att vi gör det tillsammans.
Vi identifierar varje elevs kunskaper. När vi har identifierat var eleven befinner sig kan vi på bättre sätt anpassa undervisningen till var eleven befinner dig.
Även här är det viktigt att inkludera eleven i hur den tycker vi ska gå vidare.

Använda oss av kamratrespons är en annan del som också är bra för att synliggöra lärandet. Både sitt eget lärande och hjälpa varandra att få syn på lärande.

Begreppet “formativ bedömning” inger hopp och det handlar inte om att döma eller om betyg utan var befinner jag mig, vart ska jag och hur tar jag mig dit.

Hoppas vi har gett er en klarare bild av hur vi tänker.

Så här står det i läroplanen under betyg och bedömning:

Skolans mål är att varje elev

  • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Veckan avslutade s med friluftsliv och här kommer några bilder som får tala. Höst, mys och spel är en bra kombo. Idag gjorde vi tre i rad.

 

Information

Snart är det Höstlov!

För att kunna planera vår verksamhet vill vi veta vilket behov ni har av fritids under lovet.
Fyll i enkäten nedan. Tryck sedan spara efter ifylld enkät.
Glöm ej att det är ett sista anmälningsdatum 16/10.
Måndag 30/10 har fritids stängt för planering.
Fritids har öppet kl. 7.30-17.00 tisdag 31/10 – torsdag 2/11.
Dag före röd dag stänger fritids 15.00. Detta infaller fredag 3/11.
Mvh Fritids

https://goo.gl/forms/97mGAEsxlwXKlZ2h1

V.42

Mån  Idrott och drama båda grupperna

Tis

Ons  Kör

Tors Gröna gruppen ska till biblioteket på morgonen.  Bild gröna gruppen. engelska röda gruppen

Fre  Röda gruppen ska till biblioteket på morgonen.   Friluftsliv

 

Tack för den här veckan!

/ Marie, Camilla, Desirée och Agneta

3 kommentarer

Kommenteringen är stängd.

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']