USA- about the states

Ansvarig/Ansvariga lärare: Maria Troedsson

När, under vilka veckor? 5-10

Vad?

Bearbetning av texter från “about your state” och presentera i helklass.

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Förankring i kursplanens syfte
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Centralt innehåll från kursplanen
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Skriftlig framställning – förbättra

Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Kan dessutom förtydliga och variera kommunikationen genom att bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

 

Använda språkliga strategier för att förstå

Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning.
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning, välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Kan, för att underlätta förståelsen av innehållet i talat språk och texter, i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

Realia

Diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 1. Genomgång om hur man kan bearbeta texter för att få de mer välskrivna. Under genomgången kan det vara bra att föra anteckningar för att sedan kunna använda dessa vid bearbetning av texterna.
 2. Bearbeta texterna utifrån givna kategoriseringar.
 3. Redovisa sina presentationer i helklass.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att avse de skriftliga texterna samt redovisningarna av dessa.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

 

V.5-8

Genomgång hur man bearbetar texter och bearbetning av texterna.

 

V.10

Presentation av “about your state”.

 

Varför?

För att utveckla sin förmåga att utveckla sin text i ämnet engelska och för att öva på muntligt framträdande.

 

Läraren ska

 • Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
 • Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan.
 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.
 • Stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter.


Skolans mål är att varje elev

 • Genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.
 • Visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med er via Kahoot!

 

Lycka till!

Maria