USA state the facts

Ansvarig/Ansvariga lärare: Skriven av Sofia Ljungkvist och utförd av Vikarier

När, under vilka veckor? 45 – 51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Forska om en stat i USA.

LPP som tankekarta: LPP STATE THE FACTS – VENUS

 

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2

 

Förankring i kursplanens syfte

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll från kursplanen

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika

sammanhang och områden där engelska används.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från

Internet och andra medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

2 – Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter

3 – Muntlig framställning Formulera sig och kommunicera i tal

4 – Skriftlig framställning Formulera sig och kommunicera i skrift

5 – Visa förståelse

5 – Följa instruktioner

5 – Använda språkliga strategier för att förstå

5 – Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd

5 – Välja och använda material från olika medier

6 – Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

6 – Realia Jämföra

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Läsa faktablad om en stat i USA
 • skriva sammanfattande text om en stat
 • göra en poster där du presenterar staten
 • skriva brev eller vykort som turist från staten
 • göra muntlig presentation av staten i smågrupper
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Se ovan.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.46

 • Besvara frågor gällande tilldelad stat
 • Påbörja sammanfattande faktatext om tilldelad stat

v.47

 • Göra klart sammanfattande faktatext om tilldelad stat
 • Påbörja brev eller vykort från din stat.

v.48

 • Göra klart brev eller vykort om din stat
 • Påbörja din poster om din stat

v.49

 • Göra klart postern om din stat
 • Muntlig presentation om din stat i mindre grupper

v.50

 • Fortsätter med muntliga presentationer
 • Göra klart tidigare moment
 • Fördjupningsuppgifter i samråd med läraren

v.51

 • Fördjupningsuppgifter i samråd med läraren.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.