v. 2-3 Längd och höjd

När, under vilka veckor? v. 2-3

Ansvarig: Camilla Mauritzson och Sara Sandström

Vad ska vi göra?

Längd och höjd 

 

Hur ska vi arbeta?

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 – Jämföra höjd och längd

 • Kunna jämföra längd och höjd.
 • Kunna förstå och använda begrepp som högre, lägre, längre och kortare.

Lektion 2 – Mäta med saker

 • Kunna mäta och jämföra längd med hjälp av saker.
 • Kunna uppskatta hur långa föremål är.

Lektion 3 – Mäta med kroppen

 • Kunna mäta med olika kroppsdelar.
 • Förstå begreppet enhet och hur det används.

Lektion 4 – Mäta med linjal

 • Kunna mäta med linjal.
 • Använda med enheten centimeter.

Lektion 5 – Kunskapslogg

 • Reflektera över och visa sin kunskap i att mäta längd och höjd.
 • Göra en självskattning av sin kunskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

______________________________________________

Sammanhang, aktualitet och elevernas delaktighet

Vi ingår i ett projekt på skolan sedan 2016 tillsammans med vår matematikutvecklare Josefine Reijler. Vi introducerar “Singapore maths” tankar och idéer om hur vi utbildar våra elever i matematik. Vi följer väl utvalda exempel och en genomtänkt struktur.

Centralt innehåll från kursplanen

 

Förankring i kursplanens syfte

 

Övergripande mål från LGR11 2.2

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar på barnen för att få syn på deras strategier och ingångar till lärande. Vi arbetar med att sätta lärandet i meningsfulla sammanhang för att skapa förståelse och mening i det vi gör, vilket vi är övertygade om att leder till fördjupat lärande. Var och en av våra elever ska få möjlighet att utifrån sitt eget sätt att lära få bästa förutsättning för lärande vilket skapas genom olika inlärningsmöjligheter.