Vad behöver min kropp för att må bra.

Ansvarig/Ansvariga: Ann,
När, under vilka veckor? vecka 7-18

Vad?

Vad behöver jag för att må bra?

Frågeställning:

 • Vilka näringsämnen finns i olika livsmedel?
 • Vilken funktion har de olika näringsämnen i kroppen?
 • Vad behöver man äta för att kroppen ska må bra?
 • Hur tar jag reda på mitt energiintag och energiuttag?
 • Hur ser min vardag ut?
 • Påverkar kosten hur jag mår?
 • Vilka olika saker påverkar min hälsa?
 • Råder det balans i min kropp beträffande mat och motion
 • Övergripande mål från LGR11 2.2:

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
 • organisera och genomföra arbetet så att eleven, får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

Centralt innehåll från kursplanen:

 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

E C A
Hkk Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierande och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierande och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov. Eleven kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierande och balanserade måltider kan anpassas till individuella behov.
Hkk  Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.  Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.  Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

1/ I Hkk kommer vi att lära oss om de 6 olika näringsgrupper. Du ska arbeta med uppgifterna om de 6 näringsämnena som du får. Svara digitalt eller på papper.

2/ Hur sköter du din kropp. Fyll i de stenciler som du får ang mat, Näring och sömn.

 

3/ Du ska planera en måltid frukost, lunch, mellanmål eller middag. Du ska ha med  följande ;

a/Näringsämnen;  Kolhydrater, Protein,Fett, Vatten, Mineralämnen( Kalcium, Järn), Några av Vitaminer( A,D,E,B,C).

b/ Matcirkelgrupper; 5-7 st

Skriv en inköpslista för en portion. Praktisk tillagning på en hkk lektion. Beskriva muntligt hur näringsrik din måltid är.

Använd Hkk boken s 19-31

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

 

Du kommer lämna in dina uppgifter i uppgift 1 och 2 till Ann.

Du kommer att praktisk tillaga din maträtt och muntligt beskriva maträttens näringsinnehåll.


Tidsplan, när ska vi göra vad?

Hkk:

Grön B  v 11,13,15,17

Grön A v 10,12,14,18

Röd A v 10,12,14,18

Röd B v 7,11,13,15

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att skapa sig en hälsosam livsstil och förstå hur kroppen, Kost, Rörelse och Vila hör ihop för att må bra är en kunskap för livet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten om och utveckla vår pedagogik