Väder och klimat

Ämne: Fysik

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

När: Vecka 10-13 2021

Frågeställningar

Vad är skillnaden mellan väder och klimat?
Vad avgör vilket klimat en plats har?
Vad betyder högtryck och lågtryck?
Varför blåser det?
Hur förutspår man väder?
Hur förutspådde man väder förut?
Vad menas med växthuseffekten?

 

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ur det centrala innehållet

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll:

– Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
– Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
– Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Kunskaper

 

Kunskapskrav åk 6

 

 

 

 

Detta innebär alltså att du ska kunna…

 

  • Berätta om väder, klimat, vindar och växthuseffekten.
  • Använda fysikens begrepp när du beskriver och förklarar
  • Genomföra en laboration, dokumentera den i bild och text samt jämföra ditt resultat med andra och ge förbättringsförslag.

 

Bedömning

Bedömning sker framförallt genom lektionsobservationer samt NO-prov onsdag 31/3.

Instudering till NO-prov

 

Vad är skillnaden mellan väder och klimat?

Vad avgör vilket klimat en plats har?

Vad betyder högtryck och lågtryck?

Varför blåser det?

Hur förutspår man väder?

Ge ett exempel på ett väderinstrument. Beskriv hur det fungerar.

Vad menas med växthuseffekten?

 

Vi arbetar med alla frågor under lektionstid. Du hittar svaren på frågorna i avsnittet Väder och klimat på ne.se

 

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar utifrån avsnittet Väder och klimat på ne.se

 

Under lektionstid kommer vi läsa texter, se filmer, skriva anteckningar, samtala, diskutera och laborera.

 

Vi kommer arbeta i helklass, mindre grupp samt enskilt.

 

Lemshagas vision och pedagogiska profil

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga