Valaffisch-jämställdhet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Merkurius Grön v 35-37, Merkurius Röd v 4-6  

Vad?

Nu är det det dags för nytt Riksdagsval här i Sverige. Valkampanjerna är i full gång och partierna vill genom sina affischer visa vad som är viktigast för dem.

Du ska planera och skapa en egen valaffisch. Budskapet ska handla om jämställdhet, och det ska framgå tydligt i din affisch.

Frågeställning och följdfrågor

Hur ska ett budskap i en valaffisch nå ut till folk på bästa sätt? Färg? Form?

Vad är jämställdhet för dig?

Vad är viktigt för dig att propagera för ur perspektivet jämställdhet?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

-Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Återanvändning av bilder eget bildskapande, till exempel reklam, konst och nyhetsbilder.

-Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i skapande arbete.

-Material och verktyg för att skapa berättelser med bilder och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

– Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

-Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar samt hur de kan återanvändas och förändra budskap när de sätts i ett nytt sammanhang.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Kunskapskrav: Kunskapskrav valaffisch

Hur?

Genom att undersöka hur de olika partierna har arbetat med sina budskap, ska du planera och genomföra en egen valaffisch. Budskapet ska på något sätt handla om jämställdhet. Affischen ska genomföras digitalt.

Keynote med genomgång: Valaffisch-jämställdhet

Två filmer om jämställdhet och jämlikhet:

“varför jämställdhet” https://www.youtube.com/watch?v=9B88Z0Nfgw8

“vad är jämlikhet” https://www.youtube.com/watch?v=8M6JFBwK74M

Hur ska vi arbeta?

  1. Börja med att bestämma dig för vad ditt budskap ska handla om. Temat är alltså jämställdhet. Vad vill du säga med din affisch? Vad är viktigast för dig? Vad ska du propagera för? Välj ETT ämne. Om du tycker att det är svårt att välja: utgå från årets valaffischer eller googla på Propaganda.
  2. Sök bilder som du kan använda till ditt arbete. Samla bilder som handlar om jämställdhet i en mapp på datorn. OBS! Du får bara använda lagliga bilder, dvs bilder som får användas och ändras. Kolla exempelvis in Pixabay.
  3. Skissa din idé i din skissbok. Prova olika varianter. Tänk på att en skiss behöver inte vara noggrann, det är bara ett sätt att dokumentera dina tankar och idéer.
  4. Öppna Pixlemator och börja med den bild som ska vara bakgrund i din bild. Sedan kan du redigera in fler bilder ovanpå. Tänk på att vara noggrann med att redigera in detaljerna. En annan viktig del är bildens komposition (hur bilder och text samverkar med varandra).
  5. Skicka in din färdiga bild till mig (som en j-peg). (Gå in under “arkiv – spara -j-peg”).

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har en gemensam redovisning där var och en får chansen att berätta om sin affisch. Jag bedömer redovisningen, det färdiga resultatet och arbetsprocessen.

Varför?

Mål för eleven i detta projekt: 

  • Träna på att framställa informativa och samhällsorienterade bilder utifrån dina egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  • Kombinera bild och text i en bild. Arbeta med färg, form och bildkomposition.
  • Träna på att redigera bilder digitalt
  • Få lära dig om rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

Sammanhang och aktualitet

Eleven får öva på att själv fundera över vad som är viktigt att förmedla nu i valtider. De får chansen att fördjupa sig i hur man förmedlar ett budskap på ett tydligt och slagkraftigt sätt, samt hur de olika partierna har gjort.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

De får på ett kreativt sätt fördjupa sig i hur de olika partierna i Riksdagsvalet 2018 arbetar för att nå ut med sitt budskap, genom att själva få göra det.

Utvärdering

Eleverna skriver utvärdering av projektet i sina skissböcker. De beskriver sin arbetsprocess när de redovisar.