Välkomna till inskolning i förskoleklass Pluto

Vi har tre inskolningsdagar i vecka 33. Under de två första dagarna pågår inskolning förmiddag eller eftermiddag mellan ​kl. 9.00-12.00 eller kl. 13.00-16.00. ​ Dag tre är båda inskolningsgrupperna här mellan kl. 9.00-12.00. Dessa grupper är inte permanenta klasser. Efter tredje inskolningsdagen går barnen på plutofritids efter behov mellan kl. 7.30-17.00. Vi vill att en av er föräldrar är med på skolan de två första dagarna och den första dagen är ni med i verksamheten hela tiden.
Märker vi att barnen behöver föräldrastöd under dag tre säger vi till.

Ni börjar inskolningen i den grupp ni placerats i med start den 14 augusti (se tidigare utskick via mail).

Grupp 1​ ​v. 33
14/8 kl.09.00-12.00
15/8 kl.13.00-16.00
16/8 kl.09.00-12.00 (båda grupper samma tid)

Grupp 2​ ​v. 33
14/8 kl.13.00-16.00
15/8 kl.09.00-12.00
16/8 kl.09.00-12.00 (båda grupper samma tid)

Måndagen den 19 augusti är det skolstart (mer info följer nedan).

Dag 1
Förmiddagsgrupp (grupp 1)
Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen för att lära känna oss pedagoger, kompisar och den nya miljön.
Vi kommer att leka, ha samling, gå gårdsgränserna och avsluta med en sagostund under förmiddagen. Du som förälder är med för att upptäcka allt det nya tillsammans med ditt barn den första dagen. När tiden närmar sig lunch går barn och pedagoger tillsammans till matsalen för att äta. Ni föräldrar stannar kvar på gården eller i klassrummen och umgås. Kl.11.00 – 11.30 lunch i matsalen för barnen. Tyvärr kan vi inte erbjuda er föräldrar lunch under inskolningsdagarna.
Efter lunchen samlas vi vid Lemshagaeken utanför matsalen för att säga hejdå och ni föräldrar möter upp oss där.
Kl.11.30 – 12.00 har barn och föräldrar som vill möjlighet att stanna kvar för en stunds lek på gården innan ni går hem.

Dag 1
Eftermiddagsgrupp (grupp 2)
Kl. 13.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen för att lära känna oss pedagoger, kompisar och den nya miljön.
Vi börjar med en kort samling för att sedan gå till matsalen och äta mellis. Ni föräldrar stannar då kvar i klassrummen eller på gården.
ca kl. 14.00 samlas barn och pedagoger vid Lemshagaeken för att gå tillbaka till plutogården där vi går gårdsgränserna tillsammans med er föräldrar. Vi fortsätter sedan att leka ute på gården en stund. De som vill kan lite senare gå in för lek i klassrummen.
ca kl. 15.30 avrundar vi dagen med en sagostund för att avsluta kl. 16.00.
Du som förälder är med för att upptäcka allt det nya tillsammans med ditt barn den första dagen, dock inte under mellanmålet i matsalen.

Dag 2
Förmiddagsgrupp (grupp 2)
Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen.
När samlingen börjar vill vi att ni föräldrar i så stor utsträckning som möjligt säger hejdå och går vidare till ateljén, där det finns möjlighet till kaffe och umgänge med andra föräldrar. En av oss pedagoger finns med en kort stund för information och eventuella frågor. Skolans IT-pedagog träffar er sedan för genomgång av hemsida och inloggning till schoolsoft.
Barn och pedagoger har samling inne och barnen kommer då att få en uppgift, sedan blir det lek inne och ute.
Kl.11.00 – 11.30 äter barn och pedagoger lunch i matsalen. Vi samlas vid Lemshagaeken och går sedan ner till gården för en stunds lek.
Kl.11.30 – 12.00 lek och avslut på Plutos gård (utanför Plutos klassrum). Föräldrar och barn säger hejdå till oss pedagoger som ansvarar för utcheckning av varje barn på vår ipad.

Dag 2
Eftermiddagsgrupp (grupp 1)
Kl. 13.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen.
När samlingen börjar vill vi att ni föräldrar i så stor utsträckning som möjligt säger hejdå och går vidare till ateljén, där det finns möjlighet till kaffe och umgänge med andra föräldrar. En av oss pedagoger finns med en kort stund för information och eventuella frågor. Skolans IT-pedagog träffar er sedan för genomgång av hemsida och inloggning till schoolsoft.
Kl. 13.30 går barn och pedagoger till matsalen för att äta mellis. Därefter blir det lek ute på gården en stund.
Kl. 14.30 samlas barn och pedagoger kring en uppgift i klassrummet. Sedan kan barnen leka fram till avslutande samling strax före 16.00.
Kl. 16.00 Föräldrar och barn säger hejdå till oss pedagoger som ansvarar för utcheckning av varje barn på vår ipad.

Dag 3
Förmiddag (grupp 1 och 2 tillsammans)
Kl. 9.00 är barn och föräldrar välkomna in i klassrummen efter att en av oss pedagoger checkat in er på vår ipad i hallen. Den här dagen lämnar ni era barn på morgonen och åker iväg en stund för att sedan hämta kl 12.00.

Kl. 11.00 – 11.30 äter barn och pedagoger lunch i matsalen. Vi samlas vid Lemshagaeken och går sedan ner till gården för en stunds lek.
Kl. 11.30 – 12.00 lek och avslut på Plutos gård (utanför Plutos klassrum).
Föräldrar och barn säger hejdå till oss pedagoger som ansvarar för utcheckning av varje barn på vår ipad.

Dag 4 (måndag 19/8)
Nu kan barnen gå på fritids utifrån de behov som finns. (Dvs när ditt barn haft sina tre inskolningsdagar). Vi har öppet kl. 7.30-17.00 och alla Mellangårdens pedagoger på fritids turas om att öppna och stänga under läsårets veckodagar.
Vid lämning och hämtning är det viktigt att ni föräldrar stämmer av med oss pedagoger så att vi kan checka in och ut era barn på vår ipad. Det är också viktigt att ni nu har fyllt i ert barns närvarotider i schoolsoft.

Måndagen den 19 augusti kl. 9.00 är det skolstart på Lemshaga.
Alla klasser samlas i amfiteatern för en gemensam läsårsstart. Vi vill att du lämnar ditt barn till oss senast kl. 8.30 på Pluto, så att vi pedagoger kan gå ner tillsammans med barnen till Amfiteatern. Ni föräldrar som har möjlighet och önskar att vara med är välkomna att delta under stunden vid Amfiteatern.

Efter skolstartsdagen ​börjar skoldagarna i Pluto kl. 8.20​ ​och slutar 13.15.​ Före och efter skoldagen är det fritids i Plutos lokaler.
Förskoleklass är obligatorisk vilket innebär att ni måste ansöka om ledighet för era barn under terminerna och det görs i schoolsoft.

Utrustning att ta med:
* regnkläder och gummistövlar
* extrakläder. Egen klädlåda finns i byrån utanför klassrummen
* vattenflaska och solhatt/keps
* bra skor att leka i
* varm tröja/tunnare jacka

Vi ber er att lämna egna leksaker och pennor hemma.
Den bifogade blanketten ​Namn & Bildpublicering ​vill vi att ni skriver under, tar med och lämnar till oss vid inskolningen.

Om ni vill nå oss:
pluto.personal@lemshaga.se
Tel. 08-586 313 10

Varmt välkomna
Plutos pedagoger