Våra livsmedel

Ansvarig/Ansvariga lärare:Ann Kerstis

 

När, under vilka veckor? Halvklass VT -16

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vi ska lära oss Matcirkelns olika livsmedelsgrupper.
-Fakta
-Tillverkning
-Produkter
-Näring
-Förvaring
-Tillagning, Recept och provsmakning
-Hållbara livsmedel.
Vi kommer också jobba tillsammans med idrott och Ma i ett arbete om Hälsa och Motion.
Inlämning tors v 8.Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

 

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.


Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert ochrelativt väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklademotiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och välfungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också gevälutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att gå igenom :
-Fakta
-Tillverkning
-Produkter
-Näring
-Förvaring
-Tillagning, Recept och provsmakning
-Hållbara livsmedel.
Vi kommer att lära oss om en livsmedelsgrupp vid varje lektion.Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Jag kommer att bedöma er vid varje lektion. Både teoretiskt och praktiskt.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1 Vi går igenom VT planering och delar sen in livsmedelsgrupperna. Ni kommer att jobba i par . Ni ska förbereda er att hålla en lektion om er livsmedelsgrupp. enligt uppgifter som finns under Hur vi ska jobba.!.
-Ni ska både teoretiskt och praktiskt leda lektionen. Ann finns som stöd.
-Ta fram vilka recept vi ska laga den lektionen.
-Göra inköpslista till Ann.
-Efter lektionen ska ni göra en utvärdering.
Lektion 1  v 2 och 3 Mjölk och Mjölkprodukter   Ann    Repetition av Näringsämnen.
Lektion 2  V 5 och 6 Margarin, smör, olja, Ägg
Lektion 3 V V 7 och 8 Bröd, Flingor, Gryn och Pasta
Lektion 4 V 10 och 11 Potatis och Rotfrukter
Lektion 5  V 12 och 13 Grönsaker, Frukt och Bär
Lektion 6 14 och 16 Fisk, Skaldjur
Lektion 7  V 18 och 20 KöttVarför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Under Ht har ni jobbat med Näringsämnena och tränat på metoder, planera egen lunch, använda rätt redskap.
Nu kommer vi sätta livsmedlet i fokus och sen träna på fakta, tillagning, rep näringsämnen, tänka hållbara livsmedel, ta fram recept.Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

  • Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga
  • Vi utmanar varandra att ta risker och våga misslyckas för att kunna växa och utveckla.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas:

Varje elevpar kommer att utvärdera sin lektion.Eventuella frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer: