Veckans bokstav

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Maria Jones Bentzer

När, under vilka veckor?
Läsåret 2019-2020

Vad?
Veckans bokstav

Frågeställning (och följdfrågor):
-vilka bokstäver har vi i det svenska alfabetet?
-vad heter de?
-hur låter de?
-hur skrivs de?
-hur kan de användas?

Övergripande mål från LGR11 2.2:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola,
– kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama, dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Hur?
Vi introducerar bokstäverna i alfabetet från A-Ö.

Hur ska vi arbeta?

Uppstart
Vi startar upp arbetet genom att vi utforskar bokstavskort A-Ö som ligger utspridda på samlingsmattan. Vi samtalar utifrån frågeställningarna:
– vad det är vi ser?
– vad vi känner igen.
– vad är alfabetet?
– vilka bokstäver kan vi?
– Varför är det bra att kunna alfabetet?
Alla elever får sedan en bokstav var och så hjälps vi åt att sorterar bokstäverna i alfabetisk ordning. Vi sjunger olika alfabetssånger tillsammans.

Lektionsupplägg
Under läsåret arbetar vi med bokstäverna i alfabetsordning för att vi upplever att barnen känner en trygghet i att själva kunna ta reda på vilken bokstav som är på tur genom att rabbla alfabetet.

Vi trollar fram veckans bokstav ur en magisk låda. Vi pratar om vad bokstäven heter och hur den låter. Sedan trollar vi fram ordbilder, bilder och ibland saker som börjar på veckans bokstav. Vi sjunger sånger, ramsor eller tittar på korta filmer kopplade till det vi trollat fram.
Vi tittar på bokstavståget i appen skolplus. På lokföraren Tims bokstavsfilm om veckans bokstav.

Bokstavsslingan
Därefter arbetar barnen med bokstavsslingan.
1. De arbetar med bokstaven i arbetsboken Lyckostjärnan A-Ö. Där de skriver bokstaven i boken, ritar en bild till och skriver ett ord kopplat till bokstaven.
2. De spårar i bokstaven i sand.
3. De övar på att säga bokstavens ljud till en fjäder.
4. De arbetar enskilt i ipad i appen skolplus/bokstavståget med den aktuella bokstaven.
5. Extra arbetsblad (finns att välja för de som vi ha lite extra utmaning).

Skolplus
I appen skolplus/bokstavståget övar eleverna på bokstaven genom en blandning av övningarna:
*Pussel
*Labyrint
*Måla
*Masken
*Leta
*Vilken väg?
*Ser du?
*Lasta ljud
*Hör du?
*Var i ordet?

Min bokstavsbok
Under veckan samlar vi ord i ett ordmoln eller i tabeller. I tabellen sorterar vi in orden vi kommer på efter var i ordet vi hör bokstavsljudet (i början, i mitten, i slutet).
Eleverna arbetar även enskilt i sin Bokstavsbok. Där får de öva på att skriva bokstaven med versaler och gemener upprepade gånger. Till detta finns även ytterligare en uppgift som tillexempel ett bokstavsmandala, eller bokstavslabyrint eller likande.

Hur ska vi redovisa?
Alfabetskorten A-Ö sätts upp på väggen efter uppstartslektionen. Den bokstaven som vi sedan har trollar fram varje vecka sätts upp på väggen tillsammans med bilder av de saker och sånger som fått symbolisera bokstaven. Varje veckan byts bokstaven och en ny kommer upp.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Start efter inskolningsperioden och därefter introduceras en ny bokstav varje vecka under hela läsåret.

Varför?
Syftet är att på ett lekfullt sätt introducera bokstäverna och hur de används.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Kunskapssyn och lärande
Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare
Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Utvärdering
Utvärdering av projektet sker tillsammans med eleverna. Nämn två saker som fungerade bra och något som kan utvecklas: