Veckobrev v.46

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

På svenskan läser vi vidare i boken ”En sekund i taget”. Vi tränar på att läsa med flyt (första förmågan i matrisen) och att läsa med inlevelse och i ett lagom tempo. Flyt i sin läsning är en förutsättning för att hjärnan ska kunna fokusera på innehållet, annars går för mycket energi och kapacitet åt själva avkodningen. Att kunna läsa med flyt gäller förstås elevnära texter, texter som man förväntar sig kunna läsa i 13-årsåldern och inte ”Veckans affärer” till exempel.

Läsning är en aktivitet och fungerar ungefär som kondition. Det du tränar på, blir du bättre på, tränar du inte, tappar du konditionen. När det gäller träning, behöver man träna på olika sätt, precis så är det med läsning, man behöver läsa olika sorters texter för att utveckla sin läsning.

Att läsa och kunna göra enkla sammanfattningar är ofta en förutsättning för goda studieresultat och en viktig förmåga som bedöms i svenskämnet. När man sammanfattar krävs det dels att man har förstått det man läst och att man kan skilja viktigt från oviktigt i texten.

Läsförståelse handlar bland annat om att tillgodogöra sig innehållet, hitta svaret på raden, men även att kunna lägga ihop information från olika delar av en text för att hitta ett svar. Läsförståelse kan också handla om att kunna koppla ihop det lästa med egna erfarenheter och kunskaper för att förstå.

Läsning handlar om att hitta budskap och den centrala tanken i en text. Alla texter har budskap, såväl en liten rad som en hel uppsats. Läsning handlar till stor del om att kunna tänka och reflektera kring livsfrågor, egna erfarenheter och omvärldsfrågor.

Som ni säkert redan har förstått, läs gärna mer!

Trevlig helg önskar Team Venus!

En kommentar

Kommenteringen är stängd.