Venus välkomstbrev v 33

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Varmt välkomna tillbaka till skolan och välkomna till Ladan!

Nu är det dags att dra igång ett nytt läsår och vi är så nyfikna på få träffa er!

Här kommer en planering för vecka 34:

Onsdag 19/8: Uppstartsdagen. Vi samlas allihopa 9.00 utanför framsidan av Ladan. Efteråt träffas vi i L3 och L4 för praktisk information och information om vad som händer under veckan. Vi går gemensamt till matsalen och äter lunch kl.11.40-12.20, därefter återsamlas vi för en kort information inför torsdagen. Dagen slutar kl.13.00.

Medtag lås till ditt skåp! Vi ser helst att ni har nyckellås eller lås med minst fyra kombinationer.

Torsdag 20/8: Flykttemadag. Samling 9.00 på respektive grupps samlingsplats. Exakt information kommer att skrivas på schoolsoft.  Medtag matsäck, fika, vattenflaska, bra skor, kläder efter väder och ryggsäck är en fördel! Vi avslutar dagen kl 16.00 på skolan. Tyvärr kommer vi inte kunna genomföra föräldrafika på eftermiddagen under rådande omständigheter. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendation, se information från rektorerna på schoolsoft.

Fredag 21/8: Södersved. Vi samlas på Södersved 10.00. Ni tar er dit på egen hand. Vi kommer att göra en del gemensamma aktiviteter, men det kommer även bli tid för volleyboll, fotboll och bad. Det kommer att serveras mat från skolan – medtag tallrik, bestick och något att dricka i. I övrigt behöver du ha bekväma kläder och ev badkläder. Vi tar oss gemensamt tillbaka till skolan och slutar ca 14.00.

Måndag 24/8: Välkommen till Ladans “Trygghetsdagar”. Vi samlas i L3 och L4 8.30. Ni kommer få info om gruppindelning för olika aktiviteter som kommer ske under dagen. Under den här dagen kommer du vara i en av tolv åldersblandade grupper med elever från 7, 8 och 9. Tillsammans kommer ni i gruppen få göra olika aktiviteter på skolan. Vi äter lunch på skolan och dagen slutar kl.14.15.

Tisdag 25/8: Turf i Gustavsberg. Samling 10:00 vid Kyrkparken i Gustavsberg. Ni tar er dit på egen hand. Dagen går ut på att ni tillsammans i grupperna från måndagen ska lösa olika uppdrag. Dagen slutar på plats cirka kl.14.30. Medtag matsäck, fika, vattenflaska, bra skor och kläder efter väder!

Övrig viktig information:

Föräldramöte 26/8 18.00-19.30

Föräldramötet kommer att hållas digitalt via Google Meet. Mer praktisk information kommer i nästa veckobrev. En av punkterna under föräldramötet kommer att handla om Ipads. Samma dag kommer vi ha genomgång med eleverna om vad som gäller. Efter detta kommer man redan på torsdagen 27/8 få möjlighet att få ut sin iPad.

Blanketter

Här nedan finns en viktig blankett ni behöver läsa och fylla i snarast.

Tillstånd blankett skolstart Ladan

Specialkost? Fyll i och lämna till mentor snarast.

Specialkost

Kontakt

En förändring detta läsår är att vi avskaffar ”Klasstelefonen” helt och hållet. Istället återgår vi till att ha Personalrums-telefoner och utflyktsmobiler. Den personalrumstelefonen som finns till Ladan är: 08 – 586 313 14. Vanligtvis nås vi pedagoger och mentorer lättast via mailen.

Schema

Era scheman finns nu på SchoolSoft. Kom ihåg att det vanligtvis blir förändringar under första veckorna.

Värdesaker

Vi vill påminna er att ni inte bör ta med er värdesaker till skolan. Det ni tar med er till skolan måste ni själva ta hand om och ansvara för. Detta gäller även dyrbara kläder och skor. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Nötallergi

Vi vill påminna er alla att det är total nötförbud på hela skolan. Extra viktigt att ni tar detta på allvar nu då vi har mycket känsliga (luftburen!) nötallergiker i Ladan. Detta gäller även det som har spår av nötter.

Uppdatera kontaktinfo på SchoolSoft

Vi ber alla föräldrar och elever kontrollera era uppgifter i SchoolSoft under “Min Profil”, så att de stämmer. Se till att all kontaktinformation är ifylld. Ni ändrar själva kontaktinformationen under “Min Profil” (telefon- och mobilnummer, e-post- och hemadresser, m.m).

Kommunikationspolicy

Vi vill påminna er alla att vi har ett kommunikationspolicy på skolan. Läs igenom den så att ni vet vad som gäller på skolan.

kommunikationspolicy – lemshaga

Utvecklingssamtal 

Under vecka 39 kommer vi att genomföra utvecklingssamtal. De flesta av samtalen kommer att ske under utvecklingssamtalsdagen 23/9. Formerna och bokning för dessa ber vi att få återkomma om.

Varmt välkomna till en spännande termin!

/Team Venus