Venus veckobrev v.11

Hej allesammans!

Mentorstimmen

Denna vecka var fokus omvänt från förra veckan. Nu jobbade röd med studieteknik och grön med diskussioner om skämt. I studieteknik-delen är det fokus på strategier och denna gång minnesstrategier. Kopplat till detta lyftes även in vikten av sömn för att kunna lyckas. Detta blev även en punkt till föräldramötet (se nedan).
I grön plockade vi upp tråden som handlade om vad som kan gå fel när man skämtar med någon. Vi utgick från elevernas alla idéer om vad som kan gå fel. Utifrån dessa fick de lyfta fram vilka exempel som var extra viktiga att belysa och diskutera för att skapa förståelse för vad som kan bli fel. Sista steget blir att nästa gång diskutera hur man kan använda humor på ett bra sätt för att skapa bättre sammanhållning och vad man kan göra om det ändå blir fel.

Föräldramöte
Vi vill tacka för ett bra föräldramöte! Härligt med så många på plats och kul att ni var med och testade vårt upplägg(fint tålamod också)! Frågorna som behandlades finns sammanfattade i Schoolsoft tillsammans med de personer som meddelade att de vill engagera sig i lägerskolan och ev övernattning i augusti.

SO
Har historien något att lära oss och hänger den på något sätt samman med det som kallas religion? Dessa frågor ställer vi oss just nu när vi analyserar de första civilisationerna i världen. Vi försöker samtidigt få förståelse för hur judendom och snart även kristendom växer fram. I detta passar vi även på att diskutera källor och hur man kan veta något om det som skett i historien.

EN

Vi fick en fin bild från Fia och deras arbete med grammatik!

Inspirationsmässan
I år får vi till den…mässan som kanske öppnar upp, synliggör eller inspirerar våra ungdomar till kommande stordåd! Vi är mycket glada för alla inspiratörer som vill vara med och bidra med sin erfarenhet och tid! Onsdag den 31/3 är då det sker. Vi kommer ha distansundervisning för båda klasserna denna förmiddag då mässan sker digitalt under eftermiddagen. På måndag väljer ni elever vilka inspiratörer ni vill träffa (under mentorstimmen).

Distansundervisningen
Vi för grön på distans nästa vecka och röd kommer till skolan. Måndag kommer dock grön in till skolan för att ha slöjd (se mer info i schoolsoft ”Venus extraslöjd”).

Vi önskar er alla en fin helg!

/Venusteamet