Venus veckobrev v.3

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Här kommer information om vad vi arbetar med i svenska och vad som händer under de kommande veckorna.

På svenskan har vi börjat med tema ”framtiden”.  För att stimulera och utmana våra tankar kring framtiden, gjorde vi en VT-rutin, kompassen. Den går ut på att utifrån vädersträcken fundera kring ett tema eller ämne.

N=nödvändigt att veta

V= Viktigt och värdefullt

O= Oroande

S= Ståndpunkt

Vi pratat mycket om konsten och vikten av att ställa frågor. I samband med det repeterade vi frågeorden. Dessa ord är även toppen att fokusera på när man pluggar till ett prov.

Vad? När? Hur? Varför? Vilka? Vem?

Hur tar man reda på om något är sant? Jo, till exempel genom att använda nedanstående knep eller ramsa:

  • B-s =Beskriv, förklara och sammanfatta ämnet
  • P=  Perspektiv, Se ämnet ur olika perspektiv. Beskriv ur olika ståndpunkter eller aspekter.
  • O= Orsaker, varför hände det? Varför skrev, sa, eller gjorde någon något?
  • J= Jämför med något annat.
  • K= Konsekvenser. Vad kan eller kommer det leda till?
  • F= Frågor, vilka frågor är viktiga att ställa?
  • S= Slutsats. Ta ställning. Sammanfatta och skriv vad du tycker.

Utifrån hjälp av ramsan läste vi artiklar på nätet och tog ställning till som stod verkade trovärdigt eller inte.

Utvecklingssamtal

Om du fortfarande inte har bokat utvecklingssamtal är det hög tid att göra det nu. Tänk på att det är du som elev som håller samtalet. Du behöver vara förberedd genom att ha fyllt i enkäten på Schoolsoft, gjort din keynotepresentation OCH tittat igenom dina matriser. Varmt välkomna!

Allaktivitetsdag

30 januari, mer info på Ss.

Trevlig helg önskar team Venus!