Venus veckobrev v.39

Hej allesammans!

Utvecklingssamtalen

Vi har haft en vecka där stort fokus legat på utvärdering, stanna upp, blicka framåt och sätta mål. Kan vara tufft men vi vet att det kan göra underverk när vi får bra samtal och tillsammans kan hjälpas åt att komma vidare, även om det ibland känns tufft!
Viktigt nu att vi alla hjälps åt att ha koll på det vi kommit fram till att vi stöttar, peppar och hjälper till när det behövs!!
Formen för samtalen har av naturliga skäl varit ny och ni föräldrar får gärna ge oss mentorer feedback kring hur formen (och annat) fungerat.

Praktiskt – skor & kläder pris & märka

Med fantastiska höstdagar dyker kanske tanken om inköp av varmare kläder upp. Vi vill bara tipsa om att alla kläder mår bra av att märkas med namn, även på högstadiet! Vill man hänga sin jacka på våra krokar bör man komma ihåg att de inte är inlåsta där och skolan kan inte ta ansvar för dessa. Överväg därför prislappen på jackor man har på sig till skolan (de kan få plats i skåpet med lite vilja). Det samma gäller skor – märk dem! Många har likadana och byten av misstag förekommer och tanken om prislapp bör även här tänkas! Vi har låsbara skåp i hallen (extraskåp) för den som vill ta en möjligheten.

SO – utställning – analys

Vem är egentligen en flykting? Vad innebär det att få asyl? Finns det rättigheter om man är flykting? Dessa frågor har varit i fokus i veckan då vi jobbat vidare med vårt flyktingprojekt. Vi har nu börjat samtala om en utställning för att se hur en sådan skulle kunna se ut. Tanken med dessa är att vi förutom att själva lär oss viktiga saker också får chansen att sprida kunskapen vidare.

Förutom detta har vi övat mer på de olika formerna av etik som är en del i den kommande analysen. Här har vi övat tillsammans och dessutom övat på att bygga vidare på andras resonemang.

 

 

 

Fysisk lärmiljö – fokus/mål

Under detta läsår kommer vi på skolan jobba med att utveckla vår lärmiljö. Det kan ta rent fysiska uttryck som bilderna visar. Vi kommer testa oss fram för att se hur vi kan utveckla miljön, arbetssätten och då inte minst när vi jobba i projekt. Det ska bli spännande att se vad detta arbete kan leda till!

Oavsett vad vi jobbar med i SO kommer stort fokus ligga på att analysera det vi jobbar med. I veckan tydliggjorde vi några av de viktigaste analysfrågorna i SO. Runt dessa jobbade vi sedan tillsammans för att analysera fenomenet ”flyktingar”. Vi söker orsaker, ser perspektiv, försöker få fram konsekvenser mm. Förutom att vi fördjupar förståelsen för flyktingar tar vi också fram starten på var utställning. Tankarna kommer synliggöras så alla kan ta del av dem längre fram under våren!

Veckan som kommer:

Måndag: Venus grön livskunskap (se mer info i Schoolsoft) Vi har nya riktlinjer där detaljinfo läggs i SS )

 

Ha en fantastisk helg där ut i Skärgården
(eller var ni nu är)!!!

/Venusteamet