Venus veckobrev v.42

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Vi har haft en härlig vecka tillsammans med fin arbetsro, motivation och inte minst en härlig orienteringsdag på Hellasgården. Nästa vecka är det ”öppethusvecka” och ni föräldrar är varmt välkomna att hälsa på i skolan. Räkna med att ni kommer få vara med och stötta en eller annan elev som behöver lite hjälp eller att ni kommer få delta i lektionen på ett eller annat sätt. Tanken är inte att ni ska sitta som flugor på väggen (ursäkta uttrycket) utan snarare vara en del i verksamheten för att förstå hur vi arbetar. Det är första gången i Lemshagas historia som vi erbjuder en hel vecka med öppethus, så passa på att ta chansen!

Hellasgården

I tisdags var hela Ladan på Hellasgården och orienterade. En och en fick eleverna springa en bana med sju kontroller, egen starttid och stopptid. Innan orienteringen var en del elever lite pirriga, spända och nervösa, (vi lärare också, tänk om någon inte skulle hitta tillbaka) men efteråt var alla mycket stolta, nöjda och glada! Att orientera är ju någonting som verkligen är på riktigt, här och nu och att på egen hand ta sig genom skogen med hjälp av karta är en bragd!

Vilka förmågor utvecklar skapandet av ett radioprogram?

Nu är vi (nästan alla) klara med våra radioprogram och hjärnpoddar om hjärnan. Att i tillsammans skriva ett manus till ett radioprogram och sedan spela in det, utvecklar inte bara en förmåga, utan väldigt, väldigt många. Här kommer jag beskriva några av de förmågor som utvecklas:

Förmågan att läsa sakprosatexter och använda olika lässtrategier. För att söka svar på frågorna i radioprogrammet har eleverna fått läsa och söka efter fakta på internet. För att kunna ta sig igenom en stor textmassa och värdera innehållet behöver man använda olika lässtrategier. Lässtrategier består i sin tur av olika förmågor som sökläsa, skumläsa, djupläsa. Men också läsa mellan raderna, sammanfatta det viktigaste och att hitta den centrala idéen med en text. Alla dessa förmågor är otroligt viktiga i vårt samhälle.

Förmågan att genom sammanfattningar med koppling till tid och orsakssamband visa läsförståelse. Den här förmågan hänger starkt ihop med den innan. Här handlar det mer om att kunna ”plocka ut” och skilja oviktigt från viktigt i en text och att i förlängningen kunna använda informationen i ett nytt sammanhang.

Förmågan att kunna skriva olika slags texter med språklig variation och anpassning till texttyp. I radioprogrammet handlade det om att kunna skriva ett fungerande manus, med frågor och svar, anpassat till mottagarna, dvs lyssnarna.

Förmågan att söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och föra resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. I radioprogrammet skulle eleverna söka information, men allt som står på internet är inte sant … för att kunna avgöra om det är sant eller inte behöver man jämföra och värdera källorna och ibland ställa sig frågan om den som har skrivit faktiskt kan något om ämnet, eller bara vill sälja något.

Förmågan att samtala och diskutera varierade ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter. Det här radioprogrammet gick ut på att diskutera hjärnan utifrån olika påhittade roller som psykolog, lärare, hjärnforskare, näringsfysiolog med mera. Därför föll det sig naturligt att ställa anpassade frågor och framföra åsikter.

Sammanfattningsvis utvecklas många förmågor, men framförallt förmågorna att tänka och kommunicera, vilket vi främst har vårt språk till!

(Jag har inte lyckats få in några bilder än, då bilderna har fel filformat HEIC, om någon har tips på hur jag ska göra, maila eller skriv i kommentarsfältet.

 

Trevlig helg önskar Annica och Team Venus!

 

 

2 kommentarer

Kommenteringen är stängd.