Venus veckobrev v.42

Hej allesammans!

Vi har haft en vecka med en hel del i luften!! Det märks att vi nu är mitt i terminen då saker ska börja stämmas av och vi behöver jobba mer. Där av hade vi i måndags fokus på planering under mentorstimmen. Vi kollade tillsammans på Googles kalender. Vi testade olika funktioner för att se om detta kan passa/fungera. En vanlig och viktig tanke är att ha kalender för att ha koll. Detta tycker många att de har utan kalender och väljer bort det. En sak man då inte tänker på är att kalendern gör att du slipper lägga energi på att ha koll/oro för att glömma. Om man sedan lägger in en plan i kalendern kommer man också se när man inte behöver plugga/vara ledig. Detta är också viktigt för att slippa känslan av att man borde “plugga hela tiden”.

Under mentorstiden byggde vi vidare på tankar från våra besök på livskunskapen. Temat där var att få syn på sig själv, vem är jag och hur är andra runt mig? Vi hade ett material med oss som gav massor med olika sätt att beskriva sig själv/andra. Detta återanvände vi nu och vi bad alla fundera på vad som bäst beskrev en själv. Detta fick alla fundera på och skriva ned i sina mentorsdokument. Alla fick också fundera på vad man skulle vilja beskriva sig själv med.
Med alla dessa tankar vill vi möjliggöra fortsatta samtal med mentor och så klart ge en chans för egen reflektion!

Idrott

Veckan avslutades med att vi fick en hel del härlig höst luft! I skogarna runt skolan var det orientering och det var kul att se alla som verkligen gick in för detta och kul att se allt kämpande!!! De märktes att all träning hade gett resultat då denna svårare bana i ny terräng klarades så fint!!

SO

Vi hade en första skriftlig analys i veckan och fokus var etik och de orsaker till flykt vi stött på så här långt. Detta fokus har gjort att vi varit i krigets Syrien och sedan i Östafrika. Krig och några naturkatastrofer har vi studerat på dessa platser och här har vi stött på de första flyktinglägren.

Kommande vecka ska vi bege oss västerut och i Amerika studera fattigdom och det val som snart sker i USA. Detta tillsammans med fler naturkatastrofer kommer leda till fler orsaker till att människor flyr.

Vill passa på att bjuda in alla er föräldrar som känner att ni själva eller att ni via kontakter kan bidra till vårt arbete om flyktingar, fattigdom och sårbara platser (eller fenomen som kopplas till detta). Hör av er till Fredrik i så fall!!

Kommande:

v.43 Några elever i Venus är med och frågar ut kommunens politiker gällande ungdomsfrågor
v.44 Höst lov