Venus veckobrev v.43

Hej allesammans!

Normer & värden: Mentorstiden

Vi har fortsatt vår arbete med studieteknik och vi försöker hitta nya ingångar till vad som kan vara framgångsfaktorer. Vi har även börjat (start i röd) med diskussioner om vad som är framgångsfaktorer i grupparbete. Här har vi gamla diskussioner att bygga på för att se om vi kan ta oss än längre! Tanken är att vi t ex i SO ska använda grupper när vi får besök under hösten (se so nedan)

SO

Varför blir vi fler människor i världen? Var bor alla dessa? Detta är ingångar till vårt fortsatta arbete med att försöka förstå varför människor tvingas fly och varför många människor i världen lever i fattigdom. Utifrån dessa kunskaper ska vi bygga på vår faktagrund (och våra förmågor att resonera runt dessa) för att vara väl förberedda inför våra möten med experter i november.

Experterna kommer från olika håll. Dels organisationer som Röda korset och Clowner utan gränser. Vi får även chansen att möte myndigheter i form av Sida. Dessa kommer kunna ge oss perspektiv på det som sker ute i världen. Vad det sedan innebär att komma till ett land som Sverige har vi möjlighet att få inblick i via gruppen – Välkommen till Värmdö
För att bredda bilden av Afrika kommer vi även bjudit in expertis som har fokus på näringsliv i bla Kenya. Ja, mycket spännande att se fram emot!

Föräldramötet

Det blev en fullmatade kväll i onsdags! Mycket tankeväckande information om ungdomsliv och hur i första hand alkohol påverkar. Alla på plats fick dagsfärsk information om hur det ser ut på Värmdö och vad som görs i kommunen. Förutom detta fick alla med sig viktiga råd/förhållningssätt som forskningen visat har betydelse/effekt om man vill påverka. Föreläsningen avslutades med en uppmaning att fortsätta diskussionen och med uppmaningen att som föräldragrupp försöka enas som förhållningssätt.

Tråd plockades upp vi hade sedan energirika diskussioner om läget och vad som är bra förhållningssätt. På plats kom dessa samtal i mål och ett antal punkter kunde alla enas om:
– Alla föräldrar ska vara “jobbiga” i att ställa frågor, vara nyfikna.
– Alla vågar ta kontakt om man uppmärksammar andras ungdomar i situationer som är jobbiga (där t ex tobak, alkohol finns med).
– Alla agerar på plats om när man uppmärksammar något.
– Alla håller kontakten när det är aktuellt med övernattningar.
– Alla synliggör och markerar när det uppkommer kränkande kommentarer även om det “bara var ett skämt”.

Fortsättningen på mötet handlade om en ev Lägerskola i aug 2019 (starten på Solen). Här landade föräldragruppen i att ja, det ska det jobbas för! Viktigt är att det ska vara eleverna som driver detta och föräldrar som stöttar. För att komma igång direkt kommer Venusgruppen delas in i ansvarsterminer. Föräldrar är med och stöttar elevgrupperna som har “sin termin”. Det kommer utses en sammankallande förälder som ansvarar för att bjuda in till samtal.

Halloweendagen

Vi satte färg på vår sista dag innan lovet och vi vill passa på att önsaka alla fina helger och ledigheter!

Kommande aktiviteter:

10/11 Teater samling 9.00 Delselius Gustavsberg, Vanliga lektioner från 10.40

Ha en fin hel och ett härligt Lov (alla elever)!

/Venusteamet

[stc-subscribe category_in='Lemshaga']