Venus veckobrev v 46

Venus

Veckorna rullar på och vi jobbar på för fullt. Mycket händer och sker just nu. Ni har under torsdagen haft idrottsprov i träning- och näringslära samt på fredagen ett läxförhör i NO labb, säkerhet. Vi har sett hur ni har tränat och jobbat under veckan och tagit mycket ”ledig” tid här på plats just för att plugga. Kul att se hur ni använder er tid här för att plugga tillsammans. 

Källor, citat och källhänvisning

Vi har i svenskan under veckan jobbat mycket med hur vi använder oss av källor på ett korrekt sätt i skrift. Tidigare har vi egentligen bara visat vilken källa vi använt och hur vi har visat detta har skilt sig åt lite. Vi har nu pratat om att det är skillnad på citat, källhänvisning och källförteckning. Det är många som upplevde detta svårt och det var lite frustration i början av arbetet. Ju längre vi kom desto mer ändrades frustrationen till acceptans och kanske också en form av nöjdhet, att det gick. Vi har pratat om att det är en träningssak och att detta var första gången vi gjorde det på ett mer korrekt sätt. Detta är ett område vi kommer komma tillbaka till fler gånger under läsåret.

Sista lektionen för veckan bytte vi det nya, lite frustrerande till ett omtyckt och bekant ämne, skriva berättelse. Eleverna fick nu skriva en egen fortsättning på boken ”En sekund i taget”. Alla fick i uppgift att skriva texten så målande, beskrivande och levande som möjligt. Det var många lättade elever, att få göra något de gjort många gånger förut. Ni tog er an uppgiften på en gång och det enda som hördes var knappandet på era tangentbord då ni för en gångs skull fick skriva på iPad 🙂

Påminnelse

Hörlurar– då många fortfarande vill använda sig av ljud men inte riktigt tänker på ljudet så ber vi er att ha med er hörlurar. OM ni ska lyssna på något MÅSTE ni har hörlurar så… ta med er ett par.

Kommande

Polarna– vi har haft besök här av Polarna. De har varit i ena klassen. Andra klassen får vänta en stund på att de kommer tillbaka då datumet vi hade bokat råkade bli dubbelbokat. Vi återkommer med datum så snart vi vet.

Omvärldsdagen– Onsdag v 48 kommer Venus att ha en omvärldsdag. Detta då åk 9 har muntliga nationella prov och hela Ladan behövs för detta. Det är en dag när Venus får chansen att gå på ex. ett museum. Mer information om detta kommer på Schoolsoft.

Ha en trevlig helg

Henrik, Cristin, Charlotta och Marie