Venus veckobrev v 48

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Oj, vad tiden går snabbt! I helgen är det redan första advent och om tre veckor är det jullov. Såhär i slutet av terminen kan vi märka att en del elever är trötta, det är viktigt att vi försöker peppa varandra så att vi alla kan gå i mål med flaggan i topp.

Veckan som gått

Vi började veckan i vanlig ordning med mentorstimme. Även den här mentorstimmen fortsatte vi på vårt tema med gruppen i fokus. Vi diskuterade vidare följande frågeställningar;

  • Hur kan man visa sina lärare vad man kan?
  • Vad är vinsten med att hjälpa varandra?
  • Vad händer när vi kommenterar varandra?  Positivt och negativt. Hur kan vi göra istället?

Eleverna kom med många kloka tankar som de skrev ner i sina mentorsdokument och det här började vi sedan sammanställa i en digital eller analog plansch i par. Lyssna gärna med era barn vad de tänkte kring de olika frågeställningarna.

I  övrigt har det varit mycket på gång i alla olika ämnen den här veckan. I SO:n har det varit analys om USA och FN, i no:n jobbas det med grundläggande kemi och ni har fått lära känna Marie Curie och Niels Bohr och deras naturvetenskapliga upptäckter. I matten jobbar vi just nu med månghörningar och hur man kan beräkna vinkelsumman i dessa. Vi har bl a tränat på att namnge, rita och beskriva månghörningar för varandra i par. Vi har även gjort en mattelabb om vinkelsumman i trianglar och fyrhörningar för att upptäcka sambandet mellan dessa och hur vi kan utnyttja det i andra månghörningar.

Veckan som kommer

Vi har en vanlig skolvecka framför oss med lektioner enligt schemat.

Det kommer dock vara en schemaändring för Venus grön måndag 30/11. Ni kommer att ha svenska i no-lab kl 9.30-10.30. Under den tiden kommer det att vara en planerad brandövning i Storgården som ni också då kommer att vara med om.

Se till att ha koll på allt som ska lämnas in och om du missat något prov nu innan terminen är slut. Kontakta dina lärare.

Övrig information

  • Vi vill påminna er om att det är viktigt att du som elev tar ditt ansvar kring ditt skolarbete om du varit sjuk. Du behöver ta igen det du missat under tiden du varit sjuk. Det bästa är att gå in på respektive ämnes classroom och att fråga dina lärare. Det finns alltid en möjlighet att ta igen det här i skolan under t ex fördjupningarna, studietiden på tisdagar 8.20 och onsdagar 15.30. Stötta gärna era barn kring det här hemma.

I Skolans läroplan (Lgr 11) har det skett ett förtydligande kring just detta. Skolans mål är att varje elev

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö. 

  • Julavslutningen kommer vi ha den 18:e och den kommer ske, som allt annat detta märkliga år, på ett annorlunda sett. Hur denna kommer se ut – har vi inte riktigt bestämt än. Mer info kommer. Det enda vi vet är att vi mentorer kommer hålla i den och vi kommer försöka göra något mysigt tillsammans med eleverna.

Kommande datum

9 dec Digitalt Föräldrakoordinatormöte kl.18.00

14 dec Lucia på morgonen.

18 dec Julavslutning tillsammans i Venus (inga föräldrar får komma)

11 jan skolstart enligt schema

Vi önskar er en fin första advent!

/Team Venus