Venus veckobrev v.49

Hej allesammans!

Hårt jobb – planering
Vi går i mål med en vecka där det varit mycket jobb och ibland hårt jobb. Under veckan har vi pratat om detta och många berättar hur de gör för att hantera sitt arbete. Det är allt från checklistor till planeringar i mobiler och Ipads. Vi har på våra mentorstimmar pratat en del om kalender och planering och hoppas att fler tar efter!

Tre frågor har annars fortsatt vara i fokus under mentorstiden.
* Hur visar man vad man kan för sina lärare?
* Vad är vinsten med att hjälpa andra?
* Vad händer när vi kommenterar varandra?

Med dessa har vi velat synliggöra kraften och möjligheterna som som finns om man tänker / jobbar med detta. För att påminnas om detta kommer allt att synliggöras för alla elever i Ladan.

Venus Grön hade senare i veckan en lektion där vi jobbade med etik och det resulterade i ett dokument där vi sammanställde alla tankar som lektionen ledde fram till. Tankarna kunde sammanställas under denna rubrik: Lärdomar om hur man skapar en grupp alla vill vara i…
Bilden visar tankarna.

Bilden blev sedan underlag för en diskussion även i Venus Röd där de också fick chansen att reflektera runt innehållet. Bilden finns nu även den i hela Ladan.

Biljard
I förra veckan drog årets biljardturnering igång. Högt deltagande och Venus har många med på deltagarlistan! Stort engagemang har det varit och vi började redan se fram mot upplösningen:)

SO
Temat är inte lika roligt i SO. Vi jobbar vidare med katastrofer och just nu naturliga sådana. Stort fokus på att förstå de bakom liggande orsakerna och sedan konsekvenserna av dessa fenomen. När vi nu är på plats i skolan kan vi parallellt även jobba med vår utställning. Första delen börjar ta form och det finns gott om kreativitet som här kommer fram!

Vi önskar nu er alla en fin 2.a advent och en härlig helg!

/Venusteamet