Venus veckobrev v.5

Hej alla elever och föräldrar i Venus!

Vi har haft en härlig vecka med livskunskap, utvecklingssamtal och Allaktivitetsdag.

Nästan alla elever har nu haft sina utvecklingssamtal. Under samtalen har vi fått höra många positiva saker såsom att ladan är mysig, det är bra klassrum, cafeterian är bra, maten är mycket bättre, klassen är bra, jag trivs i skolan och vi har bra lärare (jättekul tycker vi förstås). Några saker som lyfts och som ni och vi behöver arbeta med är arbetsron under lektionerna. Vi är på sätt och vis varandras arbetsro och det är viktigt att var och en tar sitt eget ansvar genom att till exempel snabbt komma igång, bara prata när det är uppgifter som kräver att man pratar, att lyssna utan att prata när läraren pratar och att respektera varandra. En annan viktig sak att tänka på är att inte gå runt utan tillåtelse, att räcka upp handen när man vill ha hjälp och att framförallt be om hjälp om man inte förstår eller kommer igång (utan att sitta och prata samtidigt). För det allra mesta är ni jätteduktiga på att själva hålla fokus genom att ta tag i uppgifter och samarbeta, men vi vill göra er uppmärksamma på att tänka lite extra på detta. Nu på högstadiet är det kanske en lite snabbare takt, lite högre nivå och det krävs att man använder lektionen till att göra de uppgifter som läraren har sagt att man ska göra. Annars kommer man ganska snabbt efter. Dessutom missar man viktig information och kanske missuppfattar eller inte förstår det som man ska göra. Sammanfattningsvis, kom förberedd till lektionen, kom igång snabbt utan att sitta och vänta på att lusten ska komma och be om hjälp om du inte förstår. Du kan alltid säga till läraren om tycker att det blir för högljutt i klassrummet!

I svenskan håller vi fortfarande på med att skriva utredande text och ni är verkligen helt fantastiskt duktiga på det! En utredande text har strukturen Inledning med en frågeställning, innehåll med en utredning där man hänvisar till olika experter (perspektiv) inom området och en avslutning med en slutsats. Den här strukturen börjar ni lärare er och ni har verkligen förstått vikten av att tänka på läsaren när man skriver. Häromdagen provade vi på att skriva om en utredande text som en elev i årskurs ett på gymnasiet hade skrivit. Ni insåg ganska snabbt att den knappt gick att läsa eftersom det saknades en hel del information. När ni själva skrev om den (två och två) blev texten mycket bättre och roligare att läsa. Nästa vecka är tanken att vi ska hinna klart med våra gemensamma texter, dvs de som vi skriver två och två och sedan ska ni få skriva egna texter, en och en och utreda er egen fråga.

Under Allaktivitetsdagen åkte vi skidor i Kungsberget, var på Laserfortet eller komma i kapp dag. Vi som var i Kungsberget hade en härlig dag med mycket skidåkning trots att det var plusgrader. Backarna höll en högre kvalitet än vad man kanske hade väntat sig och ni elever hade humöret på topp. Dock var det många av er som inte hade bälte på er på bussen hela tiden, vilket vi tjatade mycket på. Därför har vi sagt att om man till nästa år, inte tänker respektera bältesregeln finns det möjlighet att välja ett annat alternativ än skidåkning. För att på ett positivt sätt uppmana eleverna att använda bälte (för deras egen säkerhets skull) och för att på litet vis uppmuntra alla de som skötte detta med bälte mycket bra har vi talat med flera elever om att de gärna får baka fika till måndagens mentorstid. Då blir det en positiv avslutning för alla och förhoppningsvis slipper vi tjata framöver. dessutom önskar vi vuxna att regler och vår röst respekteras. Det är en förutsättning för många roliga lektioner och aktiviteter. Se mejl om det rör dig.

Nästa vecka är det en vanlig vecka, förutom att Venus Grön ska på livskunskap på tisdag.

 

Trevlig helg!

/Team Venus

 

 

 

En kommentar

Kommenteringen är stängd.