Venus Veckobrev vecka 2

Hej Hallå Venusar!

Äntligen, eller hur? har vi startat upp igen efter julledigheten. Lite småsega kanske några stycken var men vi tycker att ni har haft en klart positiv start på terminen. Nu tar vi avstamp mot ljusare tider och många trevliga saker som väntar framöver. Tänker närmast på utvecklingssamtal och Allaktivitetsdagen.

Veckan som gick: Några smånyheter tog vi upp med er under tisdagen. Lite om mentorsfördelningen, ett par schemaändringar samt några förtydligande gällande mobiler och iPads. Mer information om det här har vi lagt ut på schoolsoft. För övrigt så har lektionerna rullat på som de gjorde innan lovet.

Veckan som kommer: Under måndagens mentorstid kommer vi tillsammans med eleverna att inleda arbetet inför utvecklingssamtalen. Vi lägger stor vikt vid den här förberedelsen då vi genom åren märkt att väl formulerade tankar och mål skapar en klart bättre grund för den fortsatta personliga utvecklingen. Vi, mentorer, finns med under processen genom att hjälpa eleverna att synliggöra sina egna tankar.
Vi följer sedan schemat som vanligt under resten av skolveckans fem underbara dagar.

Övrigt

Utvecklingssamtal: Nu skall ni alla kunna gå in och boka in er på en samtalstid hos respektive mentor. Vi ser fram emot trevliga och givande samtal. Använd gärna er ruta, som vårdnadshavare, om det är några speciella saker ni vill lyfta fram.

Mobiltelefonerna: Ladan har sedan några år tillbaka varit mobilfritt, vilket innebär att eleverna har mobilerna i skåpen under dagtid. Vi har på detta sätt gett bättre förutsättningar för fokus och koncentration. Vi vill dessutom skydda våra elever från onödig stress som t ex sociala medier kan skapa.
I elevrådet har det sedan en tid tillbaka pågått en diskussion kring reglerna runt mobiltelefonerna. Tidigare har vårdnadshavare varit tvungna att komma och hämta ut sitt barns telefon om man har brutit mot reglerna. Detta har i många fall lett till onödig stress för både elever och föräldrar. Elevrådets förslag är nu istället att man som elev får hämta ut sin telefon i slutet av dagen. Vi kommer nu testa detta upplägg med start den 8/1-19.
Som tidigare förväntas man som elev lämna in sin telefon om man brutit mot någon av mobilreglerna. Skulle eleven mot förmodan inte lämna ifrån sig telefonen kontaktas vårdnadshavare omgående.

Ipaden: På Lemshaga är iPad ett viktigt verktyg i elevernas vardag för att klara undervisning, kommunikation, planering, informationsinhämtning. Samtidigt har vi under alla år jobbat med att hantera utmaningarna med detta verktyg i form av t ex dess lockande möjligheter. Aktuell forskning lyfter också fram dessa utmaningar som grunder till fenomen som okoncentration, stress och ohälsa. Vi förtydligar nu att vi i klassrummet endast har skolrelaterade appar/program i gång på våra Ipads. I de fall det ändå sker att en elev använder ipaden till annat än skolarbete kommer vårdnadshavare och mentor få en notis i Schoolsoft. Detta sker utöver det samtal som vuxen/pedagog har med eleven i direkt i anslutning till att detta skett. Mentor och vårdnadshavare får sedan diskutera om man t ex ska begränsa appar/program.

Allaktivitetsdagen: Torsdagen den 31/1 anordnar vi en dag fylld med olika valbara alternativ. Eleverna har fått ut en kort beskrivning om de olika aktiviteterna via den enkät som de skall gå in och besvara. Tänk på att det inte är någon garanti att man får sitt första hands val. Mer info om framförallt skidresan till Kungsberget kommer vi publicera på schoolsoft under nästa vecka.

Föreläsning Reggio Emilia den 6/2 kl.18.30: Några gånger om året utvidgar vi föräldrakoordinatorsmötet och går ut med en allmän inbjudan till en kväll med fokus på skolans pedagogiska profil. Denna gången är det Cecilia Högsveden-East som kommer att tala om skolans Reggio-Emiliainspiration. Om ni vill delta vill vi att ni anmäler er senast den 1:a februari via Schoolsoft. Detta för att kunna ordna lämplig lokal.
Välkomna! önskar Föräldrakoordinatorgruppen

Kommande viktiga datum

28 jan mån: Utv.samtal under mentorstiden
29 jan tis fm: Livskunskap för Venus Röd
30 jan ons: Utv.samtal hela dagen.
31 jan tors: Allaktivitetsdag
5 feb tis fm: Livskunskap för Venus Grön
Vecka 9: Sportlov

Trevlig och skön helg önskar vi er alla

//Patrik, Ayla, Johanna och Henrik