Vi tillsammans och jag starkare!

Ansvariga pedagoger: Ayla, Patrik, Henrik, Johanna
När, under vilka veckor?  VT-19

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
  • Hur kan jag bidra till en arbetsmiljö som gynnar alla?
  • Hur påverkas man av grupptryck pos/neg?
  • Hur kan man stå emot grupptryck?
  • Hur har det gått med mina uppsatta mål?
  • Vad är mina styrkor och utvecklingsområden?
  • Vad ska jag sikta mot för nya mål?
  • Hur lär jag på bästa sätt?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
* respekterar andra människors egenvärde,
* kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
* kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi inleder terminen med att lägga tid på att eleverna själva förbereder målformuleringar och utvärderar förra terminen. Detta är grunden för våra utvecklingssamtal. Kopplat till detta jobba har vi fokus på hur vi också ska ta nästa steg när det gäller studieteknik och hur våra digitala hjälpmedel kan och bör vara ett stöd i detta. Hur kan man tänka själv för att skapa ännu bättre förutsättningar för inlärning.
Efter sportlovet riktar vi vårt fokus, både mot den individuella utvecklingen samt hur gruppen kan/bör vara ett stöd inför det fortsatta arbetet i skolan.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Hur vi växer som individer och grupp är något som vi ständigt utvärderar och arbetar vidare med.
IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.3 – Förberedelse inför utv.samtalen
v.4 – Förberedelse inför ut.samtalen
v.5 – Utv.samtal under mentorstiden
v.6 – Strategier i matte / Digitala hjälpmedel
v.7 – Strategier i matte / Digitala hjälpmedel
v.8 – Planering i kalender. Hur gör jag?

v.10 – Studieteknik – Kalendern – Mina mål?
v.11 – Planering inspirationsmässa samt Klassråd
v.12 – Mind Set – Hur kan jag påverka mina tankar?
v.13 – Mind Set – Vi jobbar vidare.
v.14 – Grupprocesser, studietid.
v.15 – Studietid – ”få rent skrivbord innan påsk”
v.16 – Påsklov
v.17 – Påsklov
v.18 -Mitterminsutvärdering. Korrigera mina mål?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Det kommer också ges möjligheter att ta ansvar och möjligheter att vara kreativ ni att hitta olika lösningar.
IUP-arbetet är alltid viktigt då det lägger en viktig grund för arbetet resten av året och en viktig chans för alla elever att själva ta ansvar för sin utveckling.
Vi kommer vart efter starta ett jobb med fokus på grupptryck och hur detta kan påverka oss positivt och negativt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.