Vi tillsammans och jag starkare

Ansvarig/Ansvariga lärare:
Cristin Axörn, Sofia Dirkse och Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor?
v.46-v.8

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
  • Vad har vi för glädje av en klassresa?
  • Hur kan vi hjälpas åt att planera och genomföra en klassresa?
  • Hur kan jag bidra till en arbetsmiljö som gynnar alla?
  • Hur påverkas man av grupptryck pos/neg?
  • Hur kan man stå emot grupptryck?
  • Hur har det gått med mina uppsatta mål?
  • Vad är mina styrkor och utvecklingsområden?
  • Vad ska jag sikta mot för nya mål?
Övergripande mål från LGR 11 – 2.1

Skolans mål är att varje elev:
* respekterar andra människors egenvärde,
* kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
* kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi sätter igång ett stort arbete med att tillsammans jobba fram ett resmål för klasserna under ht19. Här jobbar vi i grupper med att försöka komma fram till bra förslag som vi kan gå vidare med. Eleverna jobbar också i grupper med att hitta olika sätt att finansiera resan.
Parallellt med detta arbete kommer vi att utvärdera ht 17 och sedan sätta nya mål för vt 18. Detta är grunden för våra utvecklingssamtal. Kopplat till detta jobba har vi fokus på hur vi också ska ta nästa steg när det gäller arbetsmiljön.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer diskutera hur vi använder de olika förslagen för att sedan jobba vidare med de 3 vi tror mest på.
IUP-arbetet tar vi del av vid utvecklingssamtalen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.46 Start samtal om olika idéer
v.47 Jobb i grupper
v.48
v.49
v.50 Fadderträff
v.2 Uppstartsdag
v.3 Iup-förberedelser
v.4 Iup-förberedelser + grupparbete om resmål
v.5 Grupparbete om resmål + klassråd + val av mattema
v.6 Val av 3 resmål
v.7 Jobb med grupptryck
v.8 Vad förekommer grupptryck och vad kan man göra?

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi vill med jobbet runt denna resa ge möjligheter för eleverna att tillsammans jobba fram gemensamt uppsatta mål. Här får vi chansen att öva på grupparbete och möjligheter att jobba med att praktiskt undersöka olika alternativ som lätt kan kopplas till den framtid som eleverna ska möta.
Det kommer också ges möjligheter att ta ansvar och möjlighter att vara kreativ ni att hitta olika lösningar.
IUP-arbetet är alltid viktigt då det lägger en viktig grund för arbetet resten av året och en viktig chans för alla elever att själva ta ansvar för sin utveckling.
Vi kommer vart efter starta ett jobb med fokus på grupptryck och hur detta kan påverka oss positivt och negativt.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.