Läsåret – 2017-2018

På denna sida samlas läsåret 17-18 års lokala planeringar sorterade i respektive ämne och årskurs.
Föregående läsårs lokala planeringar hittar du på följande länkar:

Läsår: Nuvarande läsår2018-2019 /  2016-2017  /  2015-2016  /

Visa lokala planeringar genom att klicka/trycka på årskurserna i ämnesboxarna.

svenska

engelska

matte

bild

idrott

so

no

hem-kunskap

slojd

msp_spanska

normer

Förskoleklass, Fritids & Fritidsklubben