Energi och miljö

Ämne: Fysik

Ansvarig lärare: Catrin Colliander

När: Vecka 2-8 2021

 

Frågeställningar

 

 • Vad är energi och vad kommer den ifrån?
 • Hur fungerar en termos?
 • Vilka för- och nackdelar finns med olika slags energikällor?
 • Hur kan vi leva hållbart?

 

Förankring i kursplanens syfte


Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Ur det centrala innehållet

 

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll:

 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

 

 

 

Kunskaper


Kunskapskrav åk 6

 

 

 

Detta innebär alltså att du ska kunna…

 

 • Lyssna och ställa frågor i samtal om energi
 • Genomföra en laboration, dokumentera den i bild och text samt jämföra ditt resultat med andra och ge förbättringsförslag.
 • Använda fysikens begrepp när du beskriver och förklarar
 • Kunna berätta om energikällor och energianvändning

 

 

Bedömning

 

Bedömning sker framförallt vid följande tre tillfällen:

 

4/2: Pet-flaska du isolerat hemma + beskrivning av hur du gjort och varför.11/2: Förhör om energi och energiomvandling.

 

23-25/2: Samtal om hur vi kan leva hållbart.
Hur ska vi arbeta?


Vi arbetar utifrån avsnittet Energi och miljö på ne.se

 

Under lektionstid kommer vi läsa texter, se filmer, skriva anteckningar, samtala, diskutera och laborera.

 

Vi kommer arbeta i helklass, mindre grupp samt enskilt.

Veckoplanering: https://docs.google.com/document/d/1xvrT1fCBD3i-ogOsQyG1Fq8c0PM6kdhEiPx2Esnw_uc/edit?usp=sharing

 

Lemshagas vision och pedagogiska profil

 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande


Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga