About Me

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Judy Arman

När, under vilka veckor?

v.35 – 39

Vad?

Skriva brev där man presenterar sig själv. Göra en presentation om sig själv.

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur skriver man ett informellt brev?  Vilka delar består ett brev av? Vad är skillnaden mellan formellt och informellt brev? På vilket sätt anpassar man sitt brev efter mottagaren?

Förankring i kursplanens syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Centralt innehåll från kursplanen

Innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, personer, platser, händelser samt aktiviteter.
 • Åsikter, erfarenheter och känslor.

Lyssna och läsa – reception

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

E C A
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar den muntliga och skriftliga interaktionen. Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar den muntliga och skriftliga interaktionen. Eleven kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar den muntliga och skriftliga interaktionen.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Eleverna får först ett brev av mig där jag presenterar mig själv. Därefter får eleverna skriva ett svar på mitt brev där de i sin tur berättar om sig själva. Sedan kommer eleverna att få göra en muntlig presentation om sig själva.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Redovisningen sker genom att eleverna först skriftligt berättar om sig själva, sin familj, sitt hem, sin skolgång och sina intressen. Sedan ska detta redovisas muntligt.

Tidsplan, när ska vi göra vad?

v.35-36 – Lära känna varandra/leka lekar (träna sin muntliga förmåga på engelska).

Introducera uppgiften och börja skriva.

v.37 – Göra en presentation i form av en plansch, keynote-presentation eller video.

v 38-39 – Muntliga presentationer.

Varför?

Förmågan att använda engelska och att presentera sig utförligt är nödvändig vid studier, vid resor i andra länder och sociala kontakter av olika slag.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.