Beskriva mig

Ansvarig/Ansvariga: Maggie Morkos
När? HT-17 (se grov tidsplan nedan)

Vad?

Fokus i år är att fortsätta utveckla allsidig kommunikationsförmågan på franska genom att beskriva mer detaljerat kring olika saker om sig själv, sin familj, sina kompisar men även om andra, såsom främlingar.
 
Frågeställning (och följdfrågor)
Hur kan jag berätta och beskriva mer om mig själv och mitt liv – mina intressen, min familj, mitt hem, mina kompisar..?:
– Hur pratar man om skolstarten, sin skolvardag och sitt schema på franska? Vad heter olika årskurs, ämnen och klassrumssaker på franska?
– Hur skriver man ett brev om sig själv? eller skapa kontakt med ungdomar från olika länder?
– Hur presenterar man om sig själv till en främling med annat språk och hur berättar man om andra språk, länder och nationaliteter på franska?
– Hur gör man en fransk reseparlör? Vilka viktiga franska ord och fraser behöver man för att överleva i fransktalande länder?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • kan använda kunskaper från de humanistiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt

Skriva, tala, höra, läsa, ordförråd, grammatik, uttal. Att bilda språkligt sammanhängande texter eller tal som anpassas till situation och mottagare:
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Centralt innehåll (från kursplanen)
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen (från kursplanen)

Aktuella förmågor som bedöms är i matrisen nedan.

Matris_Franska_gen
För betyget D ska alla kunskapskraven för E uppfyllas samt till övervägande del för C uppfyllas.
För betyget B ska alla kunskapskraven för C uppfyllas samt till övervägande del för A uppfyllas.

Hur?

Hur ska vi arbeta?
– Med hjälp av olika samtalsämnen ska vi skapa och föra vidare diskussioner på målspråket.
– Vi ska även använda La Nouvelle Chouette C som underlag för att utveckla elevernas språkliga förmåga – att förstå och göra sig förstådd. Detta ska vi genomföra genom att göra varierande övningar (hör- tal- skrivövningar) samt olika stimulerande lekar såsom t.ex. bild/ord memory, bingo, puzzel, tävling, lekar m.m både individuellt samt i små och stora grupper.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Muntligt interaktion och skriftliga framställningar, samt läs- och hörförståelse.
Tidsplan, när ska vi göra vad?
OBS! Detta är en grov planering/tidsplan!
v.35-37 – Repetition av gamla kunskaper från åk6-7 (ord, fraser, grammatik, presentera sig, mm)
v.38-39 – Mat: Frukost, middag, skriva recept i samarbete med HKK
v.40-43- Skolstart, skolvardag, skolsaker samt schema/ämne på franska (kapitel 1)
v.44 – Höstlov
v.45-47 – Länder/Nationaliteter/Språk (kapitel 2)
v.48-49 – Projekt: Fransk reseparlör?
v.50-51 – Tittar på fransk film

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Att skapa autentiskt lärande och intresse för språket genom att koppla målspråket till personliga intresse samt att kunna kommunicera på franska.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet
 • att våra arbeten och läroprocesser ska sättas i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare (autentiskt lärande).
 • aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.
 • ta tillvara vars och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera arbets- och uttrycksformer och skapa olika ingångar till lärandet.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans med eleverna
Tänkbara frågeställningar att arbeta vidare med, pedagogiska tips och idéer
Pedagogisk dokumentation