Bild – åk 6 – Landart – i samarbete med naturen

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v35 och 36

Vad?

Vad är landart?

Hur vill jag skapa ett konstverk utifrån det som finns i naturen?
Var vill jag placera/bygga mitt konstverk för att det ska bli bra?
Hur ska jag presentera mitt verk?


Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Att skapa ett konstverk utifrån givna förutsättningar
– Använda olika material i sitt skapande
– Analysera historiska och samtida bilders uttryck och innehåll

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– Framställning av tredimensionella bilder i naturen
– Planera och genomföra ett projekt
– Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders utformning och budskap
– Hur historiska och samtida verk är utformade och vilka budskap de förmedlar

Kunskapskrav:

Landart Matris

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Landart upplägg
Landart-projekt

Varför?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer