Bild – åk 6 – Reklam

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? Tellus Grön:b start v2, Tellus Grön:a start v3

Vad?

Vad är reklam?

Hur bygger man upp en reklam?
Vad är viktigt när man skapar en reklam?
Vad är en målgrupp?
Vad är ett säljargument?
Vem skapar reklamen?
Hur ser reklamens bilder ut?
Vad vill de få oss att känna och göra?
Hur kan vi förändra ett reklambudskap?


Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med olika hantverksmässiga tekniker, verktyg och material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
  • analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen:

– Återanvändning av bilder i eget bildskapandel i collage och bildmontage. 
– Bildanalys. Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Kunskapskrav Lgr11:

Kunskapskrav år 6

Hur?

Vi startar upp projektet genom att göra VT-rutinen Griffeltavlan kring frågan Vad är reklam? Varje grupp lyfter sedan fram något de upptäckt inför klassen.

Genomgång av reklamen och dess budskap samt uppbyggnad.

Gör en analys av din reklambild.

Analys av reklambild Tellus

Nästa steg är att jobba enskilt med en specifik reklam som man ska göra en motsatsbild till genom att förändra säljargumentet. Detta görs genom att klippa, klistra och måla om en befintlig reklam.

Motbilder till reklam Tellus

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi kommer att ha utställning och diskussioner om reklamen, motsatsbilden och deras budskap. Vikten läggs vid hur man förmedlar en känsla.

Varför?

Sammanhang och aktualitet:

Vi översköljs hela tiden av reklam och dess budskap. För att förstå dessa bilder och dess betydelse ska vi arbeta kring reklam på olika sätt.


Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening