Bild – åk 7 – Ikoner

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v 36-38

Vad?

Vad är en ikon?

Vilket ursprung har den?

Hur målar man en ikon?

Vilka symboler och färger finns i ikonerna?

Vad har vi för ikoner idag?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda kunskaper från de estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Förankring i kursplanens syfte:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med hantverksmässigatekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning och Redskap för bildframställning:

– Måleri. Hur du bygger upp och skapar din ikon. Såsom linjer, färger och symboler för att få en nutida ikon.

Undersöka och presentera:

– Titta på och ta inspiration från ikonmåleri samt göra om det till en egen nutida ikon. Srkiva en kort presentationstext till sin bild.

Analysera:

– Kan beskriva, ta del av samt samtala om både historiska och samtida bilder, såsom ikoner och kändisbilder

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Ladda ner dokumentet "Kunskapskrav.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi tittar på och pratar om ikoner och dess ursprung tillsammans. Vi söker sedan efter dagens ikoner. Ni väljer sedan en person som ni vill måla en ikon utav, en person som är helig för dig.

Jag kommer att gå igenom olika symboler och färger som är viktigt i ikonmåleri samt visa på mallar som du kan använda.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Utställning i klassrummet samt presentation av din ikon.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1:

– Bildvisning och samtal utifrån ikoner och vad det är. Här använder vi VT-rutinen The elaboration game som uppstart.

– Uppstart av uppgiften.

– Leta efter en bild av den du vill göra en ikon av

– Skissa. Kolla runt på din IPad på ikoner samt hur de är uppbyggda. Ta inspiration till din egen bild.

Lektion 2:

– Klipp ut mall samt teckna upp din ikon.

– Börja måla

Lektion 3:

– Måla samt avsluta din presentation. Skriv en liten text om din ikon och varför du hedrar denna person. Denna lapp sätts upp tillsammans med din ikon.

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Vi kopplar samman detta projekt med So och religonsundervisningen.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga