Bild – åk 8 – Förpackningsdesign

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Campbell
När, under vilka veckor? Merkurius Grön v36-41, Merkurius Röd v4-5, v7-8, v10

Vad?

Vad är en målgrupp?
Vad är viktigt när du designar en förpackning?
Hur kan du använda färg, form och symboler för att locka en specifik målgrupp?
Vad finns det för olika slags lay-out?
Vad är typsnitt? Hur kan jag arbeta med det för att förmedla något specifikt?

Övergripande mål från LGR11 2.2:
– Kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt.
– Kan lära, utforska och arbeta självständigt och känna tillit till sin egen förmåga.
– Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer.

Förankring i kursplanens syfte:

– undersöka och presentera olika sorters bilder
– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
– skapa bilder

Uppgiften ska bidra till att du utvecklar kunskaper om hur du använder färger, former, bilder/symboler och text för att spegla en specifik produkt och dess egenskaper.
Lära dig vad en målgrupp är och hur du riktar designen för att locka till köp.
Uppgiften ska ge dig möjlighet att träna på bildkomposition, (placering av de olika delarna i bilden), hantering av olika material samt att bygga upp en förpackning.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

– former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas för ett specifikt syfte
– material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Matris Mjölkförpackning

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi tittar tillsammans på olika förpackningar och diskuterar vad vi ser. Jag kommer sedan att ha genomgång av olika förpackningar och visa på de olika saker man ska tänka på vid en förpackningsdesign. Vi kommer att studera en förpackning och fundera på målgrupp och hur man har använt sig av färger, former/bilder, typsnitt osv för att skapa en passande förpackning.
Du ska studera en förpackning, teckna av samt svara på några frågor. Följ uppgiften nedan:

Teckna av en förpackning


Vi kommer sedan att titta på Arlas mjölkförpackningar och se hur de har löst sin formgivning för att spegla produkten.
Du ska nu skapa en egen mjölksort och designa samt bygga upp en förpackning som lockar målgruppen till köp.

Mjölkförpackningsdesign


Svara på dessa frågor till ditt mjölkpaket:

Frågor mjölkpaket


Om du har tid:
Hur ska du sälja din mjölk? Skapa en reklamaffisch till din mjölk.

Reklam MjölkHur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Mjölkmässa i klassrummet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Lektion 1: Genomgång om förpackningsdesign. Teckna av en förpackning. ( Börja skissa på sin mjölkförpackning).

Lektion 2: Arlas design gemensam studie. Intro av uppgiften. Börja skissa på ditt egna mjölkpaket.

Lektion 3-5: Arbeta på sitt mjölkpaket

Lektion 6: Avsluta bildarbetet samt Mjölkmässa. Mjölkpaket samt text ska lämnas in i slutet av lektionen 8/10.

Varför?

Sammanhang och aktualitet.

Vi kommer i det här projektet att fördjupa oss i grafisk design och vad eleverna möter ute i samhället.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga