Bild – åk 9 – Bildanalys

Ansvarig/Ansvariga lärare: Malin Campbell

När, under vilka veckor? Solen Grön v49-50

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en bild?
Vilka slags bilder finns det?
Hur kommunicerar bilder? 
Vem är sändare och mottagare av olika bilder?
Hur kan man analysera en bild?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud

Förankring i kursplanens syfte:

 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 1. Bildanalys
  • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  • Massmedie bilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:


I denna uppgift tränar vi på vår analysförmåga av bilder och deras budskap.
Aktuell del i matrisen:

Analysera- historiska och samtida bilders/ visuell uttryck, innehåll och funktioner

För enkla och till viss del underbyggdaresonemang. Beskriver på ett enkelt sätt med vissanvändning av bildämnets specifika begrepp.

För utvecklade och relativt väl underbyggdaresonemang. Beskriver på ettutvecklat sätt med relativt god användning av bildämnets specifika begrepp.

För välutvecklade och väl underbyggdaresonemang. Beskriver på ett välutvecklat sätt med god användning bildämnets specifika begrepp.

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

1. Diskussion med parkompis.

Bilder – Diskutera

2. Bildspråk – bildvisning.

3. Bildanalys – egen. Följ frågorna i bifogat dokument:

BILDANALYS-2

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Ni mejlar mig uppgifterna och ni får en återkoppling via mejl.