Gipsskulptur-handen

Bild åk 5- gipsskulptur-handen

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Mars v 38-42

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

-Vad betyder tredimensionellt?

-Vad tror du skillnaden är mellan 2D och 3D?

-Vad är skulptera?

-Vilket material kan man använda sig av?

-Vad är gips? Och hur arbetar man med gips?

-Hur kan man med olika tecken med händerna berätta något?

Uppgiften:

Med gips som material ska du skapa din egen skulptur. Med inspiration från vanliga tecken som vi gör med händerna.

Övergripande mål från LGR11 2.2

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Förankring i kursplanens syfte

-Du får tillfälle att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.
-Du fördjupar dig i olika typer av skulpturer och får möjlighet att fundera på deras uttryck och innehåll.
-Du får möjlighet att öva upp din förmåga att kommunicera med en skulptur för att uttrycka ett personligt budskap.
-Du får lära dig ett sätt att analysera olika skulpturers uttryck.

Centralt innehåll från kursplanen

-Du skapar en gipsskulptur utifrån givna förutsättningar. Din skulptur bygger på dina egna erfarenheter, fantasi, drömmar och upplevelser.
-Du skriver en text som beskriver din skulptur, hur du tänkt och hur du gjorde den.
-Du provar en undersökande teknik där du använder färgen och formen på ett medvetet sätt

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar prata om hur man kan visa tecken med händerna på olika sätt. Jag visar bildexempel på olika tecken med händerna och vi pratar tillsammans om vad de kan betyda. Betyder de olika saker för olika människor? Vad betyder de för dig!

Bildspel:fingertecken

Därefter ska du skissa på hur just din skulpturhand skulle kunna se ut. Tänk på de tecken man kan göra med händerna som vi har pratat om. Välj ett av dem eller gör ditt eget. Du måste kunna förklara betydelsen av tecknet och det ska ha ett tydligt budskap.

Sen är det dax att gipsa din hand. Forma ena handen så som du vill att skulpturen ska se ut. Gipsa med den andra. Detta kan vara lite trixit så en bra idé är att ta hjälp av en klasskompis.

Enklare beskrivning av uppgiften:gipsskulptur-lektion

Utvärdering:

När gipsskulpturen är klar vill jag att du svarar på frågorna;

1-Beskriv din skulptur. Hur ser den ut? Vad betyder tecknet?

2-Varför valde du just detta tecken?

3-Vad har gått bra med arbetet?

4-Vad har gått mindre bra?

5-Vad skulle du kunna göra bättre?

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När alla gipsskulpturer är klara har vi en gemensam redovisning där var och en får chansen att utvärdera sitt arbete. Vi använder oss av utvärderingsvågorna som du svarat på tidigare.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. introduktion till uppgiften. Samtal kring hur olika tecken med händerna kan se ut. Skissarbete.

Lektion 2. Arbeta med gips

Lektion 3. Arbeta med gips

Lektion 4. Måla din gipsskulptur

Lektion 5. Gemensam redovisning

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Med ett vardagligt fenomen, tecken med händerna, får du chansen att uttrycka dig konstnärligt genom att göra en skulptur. Då får undersöka detta genom materialet gips och möjligheten att uttrycka något eget.

Du får dessutom öva på att sammarbeta med en klasskompis då man med fördel kan ta hjälp av varandra under arbetet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika bilder. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna utifrån utvärderingsfrågor.