Grafisk design/Hållbar utveckling

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? v 18-22

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är reklam? Vad är propaganda?
Vad är lay-out och hur kan man använda sig av bild och text för att få fram ett budskap?
Hur kan man göra en affisch i en kampanj för hållbar utveckling?Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

– skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg
– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
– analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktion

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning:
– framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser
– presentationer av eget bildskapande
Redskap för bildframställning:
– former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete
– material och verktyg för två dimensionellt arbete och dessa kan användas för bestämda syften
Bildanalys:
– hur bilder är utformade och vilka budskap de förmedlar
– ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilder utformning och budskapKunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Ladda ner dokumentet "Kunskapskrav.pdf"Hur?


Hur ska vi arbeta?

Lektion 1: Vad är propaganda?
Vi kommer att titta på gamla propaganda affischer för att få uppslag till hur man bygger upp och gör en affisch för att få fram ett budskap.
Du väljer sedan en propaganda affisch som du gör bildanalys på. Klistra in bilden i ett dokument, svara på frågorna och mejla mig.
Ladda ner dokumentet "Bildanalys frågor.pdf"
Vi startar upp med att samtala om Hållbar utveckling och vad det är med hjälp av VT rutinen Think Pair Chare.
Hur kan man bygga upp en kampanj kring Hållbar utveckling?
Lektion 2: Genomgång av layout, typsnitt och logga.
Hur ska du göra din affisch?
Ladda ner dokumentet "Hållbar utveckling Affisch.pdf"
Lektion 3: Arbeta med din affisch.
Lektion 4: Gör klart affischen samt fundera på en presentation av din kampanj första timmen. Presentation och utställning av de olika kampanjerna andra timmen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Hur vi redovisar våra affischer kommer vi överens om tillsammans vid projektets slut.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

v 18 Genomgång av olika slags bilder och propaganda.
Bildanalys propaganda afffisch
v 19 Eget projekt – Hållbar utveckling startas upp med skiss och affischen påbörjas
v 21 Bildarbete med affischen
v 22 Avslut och presentationVarför?


Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Vi kommer i detta moment lära om propaganda/reklam samt hur man kan använda grafisk design för att skapa en passande layout. Hur man använder färg, bild, text och logga när man gör affischer för ett specifikt ändamål. vårar tema är hållbar utveckling då ni samtidigt läser om detta i SO`n


Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan använda kunskaper från de humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

    kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,


Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

  • Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening
  • Vi arbetar Reggio Emiliainspirerat, därför lyssnar vi in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande