Hybrid

Bild – åk 6- Tredimensionellt arbete – skapa din egen hybrid. Människa/djur

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Tellus Grön, Tellus Röd v 38-42

Vad?

Skapa din egen hybrid med hjälp av lera. Den ska uttrycka två olika saker. EN del ska vara du och den ANDRA delen ska vara ett djur som du skulle vilja vara. 

Frågeställning och följdfrågor

Vad betyder tredimensionellt?

Vad är skulptera?

Vilket material kan man använda sig av?

Vad är lera? Och hur arbetar man med lera?

Vad tror du skillnaden är mellan 2D och 3D?

Vad är hybrid?

Hur skulle man kunna göra en hybrid i lera?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Utvecklar kunskaper om hur bilder (här skulpturer) skapas och kan tolkas.

-Framställa och presentera egna bilder(skulpturer) med olika metoder, material och uttrycksformer.

-Arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

Tredimensionellt arbete

Redskap för bildframställning

Verktyg för tredimensionellt arbete

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

kunskapskrav-hybrid

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi börjar med att titta på olika typer av skulpturer och hur man kan uttrycka sig tredimensionellt. Vi tittar på filmen

The Most Amazing Sculptures In The World – CV-Insight

Vi undersöker och analyserar tillsammans hur skulpturer har sett ut både historiskt och nutid.

Jag går igenom leran som vi ska arbeta med när vi skapar våran tredimensionella form. Jag visar vilka olika verktyg och redskap man kan använda när man skulpterar.

Därefter vill jag att du skissar i ditt skissblock hur du vill att din skulptur ska se ut. Uppgiften är;

Skapa din egen hybrid med hjälp av lera. Den ska uttrycka två olika saker. EN del ska vara du och den ANDRA delen ska vara ett djur som du skulle vilja vara.

När leran har torkat ska du måla din skulptur med akrylfärg.

Enklare beskrivning av uppgiften:hybrider-lektion

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriv en reflektion i ditt skissblock. Svara på frågorna;

Vad var svårt? Förklara

Vad var lätt? Förklara

Vad var roligt? Förklara

Vad kunde du gjort bättre? Förklara

Vad tycker du om resultatet? Förklara

Dessutom kan du förbereda svar på dessa frågor inför vår gemensamma redovisning när alla är klara med sina skulpturer;

-Med min skulptur vill jag visa……

-Min idé fick jag från…..

-Jag valde detta djur som hybrid för att……

Vi har en gemensam redovisning där var och en får chansen att berätta om sin egen hybrid.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Vi tittar tillsammans på hur olika 3D- arbeten kan se ut. Skissarbete.

Lektion 2 och 3.  Arbeta med skulpturen

Lektion 4. Måla din skulptur. Skriv din reflektion.

Lektion 5. Gemensam redovisning.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Med inspiration från andra konstverk har du möjligheten att använda din egen fantasi, erfarenheter och upplevelser i ditt skapande. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig i skapandet. Tankar som är spännande kan vara hur du upplever dig själv (människodelen) och hur du skulle vilja vara.(djurdelen)

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika skulpturer. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans. Under redovisningen pratar vi tillsammans om hur vi upplevde projektet, hur arbetsprocessen gått till och våra tankar kring resultatet.