Illustration till musik / iPad

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? Röd v42-, Grön v 11-

Vad?

 

Hur kan du skapa en bild utifrån musik?

Vad är en illustration?

Hur kan du få fram den känsla du vill förmedla med hjälp av färg, form och olika uttrycksätt?

Vad är bildkomposition och hur kan du använda dig av den för att få fram ditt budskap?

Vilka bildutsnitt finns det? Och vilket passar för bilden du ska göra?

Hur kan du utnyttja de digitala tekniker du har med iPad eller dator?

Hur kan du jobba i olika lager?

Hur kan du bäst skapa det uttryck och känsla du vill förmedla?

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

– Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
– Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker
– Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
– Analysera bilders uttryck, innehåll och funktioner

Centralt innehåll från kursplanen:

– Framställning av berättande bilder
– Kombinationer av bild, ljud och text
– Digital bearbetning av bilder
– Form, färg och bildkomposition samt deras betydelse och hur de kan användas i bildskapande arbete
– Ord och begrepp för att kunna läsa och samtala om bilders utformning och budskap

Kunskapskrav:

Ladda ner dokumentet "Musik:Sketchbook Matris.pdf"


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar upp uppgiften med att lyssna på vår låt samtidigt som vi skissar och klottrar utifrån det vi “ser och känner”. Detta för att skaffa idéer och inspiration för det fortsatta arbetet i SketchbookX.


Ladda ner dokumentet "Intro Musik Sketchbook.pdf"


Ladda ner dokumentet "Musikillustration Sketchbook uppgift.pdf"


Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Lektion 1
Ladda ner SketchbookX samt genomgång av programmet. Testa olika arbetssätt
Skissarbete till musiken samt börja arbeta i SketchbookX
Lektion 2 Fortsatt bildarbete
Lektion 3 Avsluta ditt bildarbete. Se punkt fyra i uppgiften.

Varför?


Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
– kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande