Logotyp

Logotyp

Ansvarig lärare: Karin Lindkvist

När?

Venus Röd v.40- 42

Vad?

Du ska skriva ditt eget namn med inspiration från en välkänd logotyp.

Frågeställning och följdfrågor

Vad betyder begreppen logotyp och typsnitt och layout?

Känner du till några logotyper?

Är det viktigt att logotypen har ett tydligt budskap?

Vad är viktigt i utformningen av en logotyp?

Är logotyper och märken viktiga i ditt liv?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

-Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Återanvändning av bilder eget bildskapande, till exempel reklam, konst och nyhetsbilder.

-Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i skapande arbete.

-Material och verktyg för att skapa berättelser med bilder och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

– Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

-Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar samt hur de kan återanvändas och förändra budskap när de sätts i ett nytt sammanhang.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:kunskapskrav logotyp

Hur?

Du ska välja en välkänd logotyp, studera den noga och skriva ditt eget namn med samma typsnitt. Typsnittet ska vara lätt att känn igen. Fundera över hur just ditt namn skulle kunna se utifrån den logga du väljer. Du kan till exempel skriva ditt namn som Coca-cola (försöka härma typsnitt, färg och layout). De snirkliga delarna får du då anpassa till ditt eget namn. 

Hur ska vi arbeta?

  1. Vi börjar med att prata om vad det finns för olika logotyper och vi tittar på exempel. Var och en får googla runt lite för inspiration. 
  2. Skissa på olika idéer i din skissbok. Sök på nätet.
  3. När du har bestämt dig för vilken logotyp du vill använda dig av till ditt namn börjar du skissa upp det på ett A3-papper. Använd blyerts!!
  4. Färglägg med färgpennor, inte tusch. Tryck hårt för att få till starka färger!
  5. Var och en ska redovisa sitt namn sista lektionen.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar i klassen sista lektionen. Jag bedömer redovisningstillfället, arbetsprocessen och det färdiga resultatet.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Du har möjlighet att uttrycka dig bildligt med ditt eget namn. Genom att undersöka hur logotyper ser ut i din närhet får du en ökad förståelse för hur du själv kan bli påverkad av olika bildspråk. Vi pratar tillsammans i gruppen om hur färg och form kan kan ge så olika budskap och uttryck.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom ”Cultures of Thinking” synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Under den gemensamma redovisningen får varje elev möjlighet att säga två saker som hen tyckte fungerade bra och en sak som skulle kunna förbättras.