Med bilden som vapen

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? Solen Grön v3-4 / Solen Röd v 5

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är satirteckning?

Vad gör en satirtecknare?
Vad är deras uppgift?
Får en satirtecknare teckna allt?
Vad har chefredaktören för roll?

Hur skiljer sig satirteckningar i olika delar av världen? T ex USA,
Frankrike, Iran.. Varför är det så?!

Vad tycker du? Får en satirtecknare teckna allt?

Hur vill du göra en egen satirteckning?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  1. Bildframställning

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Redskap för bildframställning

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete. 

Bildanalys

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Alla förmågor i matrisen berörs i detta projekt.
Ladda ner dokumentet "Kunskapskrav.pdf"

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi starta upp med att titta på Ur programmet ”Världens bästa satirtecknare. ( Endast Solen Grön)
NI kommer sedan under en lektion få göra en egen satirteckning över något som ni vill lyfta fram och driva med. Det kan vara en historisk händelse du nyligen läst om i SO`n eller en nutida situation som gör dig upprörd.
Vad finns det för orättvisor idag som du vill visa på? En röd tråd genom tiderna är skildringar av makt, klasskillnader, politik, religion, moral, mode, ojämställdhet mellan könen..osv.
Surfa runt och titta på olika satirteckningar för att få inspiration om hur du kan göra.. Jag kommer att ge er tips på bra sidor och namn ni kan gå in på samt att vi tillsammans tittar på och pratar om ett flertal satiriska bilder.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi avslutar lektionen med att titta på varandras teckningar.


Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Denna konstform är just nu, med det som hänt i Paris och satirtidningen Charlie Hedbo, av största aktualitet för att vi ska förstå och fundera över yttrandefrihet, demokrati och bilders makt och möjligheter.