Skulptur – Offentlig utsmyckning

Ansvarig/Ansvariga: Malin Campbell
När, under vilka veckor? Grön v45-, Röd v11-

 

Vad?

 

Frågeställning (och följdfrågor):

Vad är en offentlig utsmyckning?
Hur görs en offentlig utsmyckning?
Vad är en skulptur?
Hur kan man skapa för att ge en skulptur ett specifikt budskap?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Bildframställning
– Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
– Presentationer av eget bildskapande.
Redskap för bildframställning
– Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
– Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften
Bildanalys
– Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
– Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Kunskapskrav:

Ladda ner dokumentet "Skulptur:Offentlig utsmyckning matris.pdf"Hur?

 

Hur ska vi arbeta?

Ladda ner dokumentet "Skulptur - Offentlig utsmyckning.pdf"

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bestäms under arbetets gång med eleverna.Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Lektion 1 Bildspel och presentation av uppgiften. Skissarbete
Lektion 2 Genomgång av lera. Skulpturarbete
Lektion 3 Skulpturarbete samt miljöbild
Avsluta projektet och lämna in
Varför?

 

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Att i fantasin, i ett litet projekt, få lämna över en skulptur som en gåva och ett minne från sin skoltid på Lemshaga.

Övergripande mål från LGR11 2.2:

– kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
– kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
– kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud