Bildprojekt på plutofritids ht 2020

Bildprojekt på plutofritids ht 2020

Utifrån sommaruppgiften Vi lär oss saker hela tiden! får barnen visa hur det gick till och hur det såg ut genom att skapa en miljö i en skokartong.

 

Ansvarig:

Anna Berlind

 

När och var?

I ateljen under september och oktober 2020,  

måndag, onsdag, fredag kl.14.30 -16. 

 

Vad?

Hur kan vi koppla och utveckla barnens sommarläxa till ett skapande arbete på fritids?

Hur kan vi använda återvinningsmaterial i projektet?

 

Övergripande mål från LGR 11

Förankring i kursplanens syfte

 

  1. Skolans uppdrag

 

  • Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och     fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.

 

  • Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

 

2.1 Normer och värden

  • planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

Centralt innehåll från kursplanen

  1. Fritidshemmet
  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Hur?

Vi träffas i smågrupper i ateljen.

Vi börjar med att tänka och prata om hur vi kan skapa en miljö för att visa vad vi lärt oss i sommar och vilket material som behövs. Vi använder återvunnet material.

 

Varför?

Eleverna har i samlingar berättat om sin sommaruppgift, som ett led i att lära känna varandra. Genom att gå vidare med det till ett kreativt projekt på fritids skapar vi meningsfulla sammanhang i elevernas skoldag. Eleverna ges även möjlighet att utveckla sitt bildskapande genom att prova på att skapa i olika material.   

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

 

Varierade kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande

 

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga

 

Våra pedagoger är engagerade vuxna som ser potentialen i våra elevers tankar och teorier och utforskar världen tillsammans med dem

 

Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

Utvärdering

Samtal i smågrupperna vid projektets slut, där var och en får visa och berätta hur de arbetat och vad de lärt sig.