Sexualkunskap/Pubertet

Ansvarig lärare: Andreas Backvall

Projektet genomförs under veckorna 11-19

 

Sexualkunskap/Pubertet

 

Frågeställning och följdfrågor

 • Hur kan en familj se ut? (vecka 11)
 • Vad händer med kroppen under puberteten? (vecka 12)
 • Vem är jag? (vecka 13-14)
 • Vänskap (vecka 15-17)
 • Kärlek (vecka 15-17)
 • Vad är sex? (vecka 18-19)
 • Vad är onani? (vecka 18-19)

 

Syfte/förmågor

 • Att utveckla dina kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om dig själv och andra människor. Att utveckla dina kunskaper om människokroppens byggnad och funktion.
 • Att utveckla din förmåga att diskutera frågor om hälsa och samlevnad.
 • Att ge dig förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av kunskapskällor.

 

 

Under arbetes gång ska du få lära dig om:

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

 

 

Centralt innehåll från kursplanen

Kropp och hälsa
 • Sociala relationer
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

 

 

Hur?

För att du ska få möjlighet att lära dig detta, ska vi under lektionerna:

Vi kommer att arbeta med detta område i mindre grupper. Undervisningen kommer till störst del ske i halvklasser på fredagar. Som plattform kommer vi använda oss av sidan www.fragachans.nu/. Vi kommer även att läsa ur boken ”Världens viktigaste bok”, ha genomgångar, titta på film, få tid till eget reflekterande samt diskutera vissa frågor kring olika ämnesområden:    

 

 • Vad händer med kroppen under puberteten?
 • Hur kan en familj se ut?
 • Vem är jag?
 • Vänskap
 • Kärlek
 • Vad är sex?
 • Vad är onani?

 

 

Hur kommer bedömningen att ske?

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Uttrycka tankar och frågor om kropp och hälsa,
 • Tänka efter/fundera/reflektera,
 • Samtala och diskutera olika frågor om hälsa och sexualitet,
 • Motivera dina ställningstagande,
 • Använda, beskriva och förklara begrepp och olika biologiska processer,
 • Redogöra för det du lär dig, muntligt, skriftligt och i bild.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi satsar mycket på ett kreativt arbetssätt med många både praktiska och lekfulla inslag och tror på att tankens kraft i gemensamt arbete kommer föda kunskaper om och förståelse för naturvetenskapens användbarhet och betydelse. Med ett varierat arbetssätt hoppas vi nå ett ökat intresse och även självförtroende i att lyckas. Att vi genom ett tydligt arbete med kooperativa metoder når längre tillsammans. Genom att knyta an uppgifterna till elevernas vardag vill vi skapa ett intresse och sammanhang som underlättar förståelse.